Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Låt oss tala om planerbar energi i Köping

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

På en åker i Vässlingby utanför Fellingsbro vid länsväg 249 ligger Solvallen. Här kombineras solceller med jordbruksmark, vilket insändaren efterlyser.

Bild: Anders Brage

Annons

I samband med måndagens kommunfullmäktige fattades beslut om energiplan för Köpings kommun fram till 2030.

Vi liberaler delar inte helt det framtagna materialet. Ordet förnybar vill vi, liksom övriga partier inom Nystart Köping, ersätta med orden planerbar eller fossilfri energi. För oss liberaler handlar planerbar energi om sådana energikällor där människors behov av effekt styr produktionen av el. Det är viktigt att skapa ett effektivt system där olika system kan samverka med varandra över tiden. Exempelvis är värmekraft/fjärrvärme planerbar energi.

Förslaget till energiplan togs fram i samverkan mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen, VME och KBAB. Vi saknar representanter från industri och näringsliv vars kunskaper om nuvarande och framtida behov, är avgörande viktiga för vår miljö samt för att vara en attraktiv kommun att leva, arbeta och flytta till.

Annons

Annons

I Energiplanen framkommer att det ska ske översyn av planen en gång per mandatperiod. Vi anser att det bör ske mer än en gång per mandatperiod. Samt att i den översynen så långt det är möjligt bör finnas representanter för industri och näringsliv.

Under punkten utvecklings- och insatsområden vill vi Liberaler i samband med en kommande översyn lägga till följande: Där det är möjligt, planera för självförsörjning av el exempelvis genom solcellspark och småskalig vindkraft.

Vi anser att småskalig vindkraft, gårdsverk aldrig får äventyra den biologiska mångfalden eller människors välbefinnande och hälsa. Mindre kraftverk kan vara en av flera viktiga grenar i försörjningstryggheten.

När nya exploateringsområden ansluts till fjärrvärmenätet, kan man med fördel, där det är tillgängligt och möjligt, även ansluta till solcellspark och småskalig vindkraft (som visserligen inte anses vara planerbar energi) men som delar av året helt klart kan bidra till helheten i ett fungerande energisystem.

Eventuellt solcellsanläggning på åkermark, måste gå att förena med livsmedelsproduktion på samma yta för effektivare markutnyttjande. Solcellspark får inte konkurrera om markanvändningen med lantbruket!

I ett framtida EU kommer Sverige som land i ett allt torrare Europa att behöva använda sin åkermark för livsmedelsproduktion för att öka graden av försörjningstrygghet/självförsörjning även för mat.

Annons

Utöver det som framkommer i Energiplanen vill vi Liberaler att kommunen undersöker möjligheten för att etablera energilager i kommunen samt genom samråd, samverkan hitta vägar till självförsörjning av el.

Vi vill även att kommunen aktivt ska påverka Mälarenergi att där det behövs bytta ut gamla, svaga ledningar till nya effektiva ledningar.

Iván Czitrom

Gruppledare, Liberalerna i Köpings kommun.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan