Annons

Annons

Annons

Arboga

Insändare
Hejda skolans skadliga digitalisering

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Datoriseringen i skolan saknar forskningsstöd och är direkt skadlig i flera avseenden, framhåller insändaren.

Bild: JESSICA GOW

Annons

Under de senaste decennierna har digitalisering tagit plats i samhället. Budskapet har varit: Digitalisera Allt Nu. ”Digitaliseringsstrategin” har fått landets kommuner att köpa in datasystem i stor omfattning.

Vi kan dock notera att systemutvecklare på Kaliforniens västkust poängterar sina barns behov av grundläggande kunskaper utan digitala redskap.

Annons

Utbildningsministern menade i mars att digitaliseringen för skolan bör ses över, vilket inte hindrar fortsatt digitalisering i skolan.

Digitaliseringen av skolan måste förändras i grunden därför att:

1. Elevernas skolresultat sjunker lokalt och nationellt. Detta har förstås många orsaker, men sker samtidigt med digitaliseringen av skolan. Digitaliseringen har alltså varken höjt kunskapsnivån eller hejdat nedgång i kunskaper. Pojkar drabbas hårdast.

Annons

2. Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar. Inte heller när det gäller detta kan digitalisering pekas ut som den enda orsaken. Samhället befinner sig i stark rörelse med migration, relationssvårigheter mellan vuxna, en framfusig marknadsekonomi etc. Alla krav slåss om den unga människans uppmärksamhet.
Vilka är de normer jag ska följa? Det är allmänt känt att särskilt pojkars användning av dataspel, i vissa fall, sker under flera timmar varje dag. I andra fall har barn och föräldrar överenskommelser som sätter goda gränser för användningen av digitala medier. Både pojkar och flickor drabbas hårt av detta.

3. Barn sover ett par timmar mindre varje natt vid jämförelse med tidigare decennier, vilket ger sämre inlärning och sämre psykiska hälsa. Alla drabbas.

Dagens digitalisering i skola och förskola är skadlig. Att läsa en text från en ”pappers-bok” ger överlägsen läsförmåga jämfört med läsning på datorskärm. Det är barn till föräldrar med låg utbildningsnivå som lär sig sämst när utbildning digitaliseras.

Forskarna Lisa Thorell (utvecklingspsykologi) och Torkel Klingberg (kognitiv neurovetenskap) ser skolans digitaliseringsstrategi som ett ”riskabelt experiment som inte tar hänsyn till barns och ungas hjärnor” (SvD 25/4).

Annons

Annons

Samhället är till betydande del digitaliserat och detta måste förstås våra barn och unga ha kunskap om. Datoranvändning/ digitalisering måste dock pausas och begränsas.

Detta är positivt för barns och ungas psykiska hälsa och skolresultat. Ekonomiska resurser kan också sparas. En lokal digitaliseringsstrategi för skolan efterlyses!

Håkan S. Sandberg, Marianne Samuelsson, Ingemar Johansson, Richard Fallkvist, Anders Cargerman

(Liberalerna i Arboga)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan