Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Insändare
Kontraproduktivt om personalens OB

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Höj OB-ersättningen för alla grupper, inte bara för vissa, anser regionens S-politiker.

Bild: Anders Brage

Annons

Det är viktigt att vi har ett långsiktigt perspektiv på hälso- och sjukvården och att vi ser till att personalen får de resurser och villkor som de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och professionellt sätt. Vi socialdemokrater tycker därför att det är bra att man från styrets sida tittar på möjligheten att höja OB-ersättningen för personal i dygnet runt-verksamhet för att stärka möjligheterna att behålla kompetent personal i Region Västmanland.

Annons

Annons

Men att göra skillnader på personalgrupper i vården och ge en grupp högre OB-ersättning än den andra är inte bara orättvist, det är också kontraproduktivt för en effektiv hälso- och sjukvård.

Att värdera vissa yrkesgrupper högre än andra är ett uttryck för bristande respekt för alla de som arbetar inom vården. Detta skapar frustration och oenighet bland personalen och kan leda till en dålig arbetsmiljö som i sin tur kan påverka patientvården negativt.

En av de största utmaningarna för hälso- och sjukvården är att rekrytera och behålla personal. Om vissa yrkesgrupper belönas mer än andra kommer det att leda till en situation där vissa yrken blir mer attraktiva än andra, vilket kan leda till en brist på personal inom vissa områden. Det kan också leda till slitningar inom arbetslaget och detta kan skapa en miljö där samarbete och kommunikation försämras, vilket också kan påverka patientvården negativt.

Att värdera alla yrkesgrupper inom vården lika högt är inte bara rättvist, utan också en nödvändighet för att skapa en effektiv hälso- och sjukvård. Detta kommer att skapa en arbetsmiljö där personalen känner sig respekterade och uppskattade, vilket i sin tur kommer att leda till en bättre patientvård. Dessutom kommer en höjd OB-ersättning för alla som jobbar obekväm arbetstid att locka till sig och behålla personal inom alla yrkesgrupper inom vården, vilket är avgörande för att säkerställa att patienterna får den vård de behöver.

Annons

Annons

Socialdemokraterna anser att det är klokt att satsa på personalen i dygnet runt-verksamheten, men satsningen bör gälla all personal som arbetar obekväm arbetstid.

Kenneth Östberg (S)

Ulrika Spårebo (S)

Karolina Myllergård (S)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan