Annons

Annons

Annons

Kungsör

Insändare
Så vill Borgerlig samverkan utveckla Kungsör

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kungsör behöver en plan för trafikflödena, skriver partierna i Borgerlig samverkan.

Bild: Alexandra Edman

Annons

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna i Kungsör har enats om att samverka innevarande mandatperiod under beteckningen Borgerlig Samverkan. Ett gemensamt program på sammanlagt 21 punkter har tagits fram för att utveckla verksamheterna i Kungsörs kommun. Målsättningen är att driva en politik som gynnar så många medborgare som möjligt inom kommunens huvuduppdrag, Skola, Vård och Omsorg men också se till att kommunens skatteintäkter ökar.

Annons

Annons

Vi måste ständigt förbättra företagsklimatet i kommunen. Kungsörs många småföretagare måste ges möjlighet att växa och bli fler. Utpendling till arbete i närliggande kommuner ökar. Vi måste fortsätta erbjuda bra kommunal service, bra kommunikationer och inte minst attraktiva boenden för att locka hit invånare i arbetsför ålder.

Kungsör behöver en plan över trafikflödena i kommunen, en trafikplan.

Som det varit har nya gång- och cykelvägar dragits och trafikhinder byggts utan att det finns en övergripande plan över hur trafiken ska flöda. Trafiksäkerheten behöver bli bättre, genomfartstrafiken på Kungsgatan bör begränsas.

Kungsör behöver fler mötesplatser och aktiviteter för främst yngre och äldre och vi vill också satsa på en ökad folkhälsa.

Vi vill utveckla besöksnäringen och ridanläggningen i Klämsbo. Ridanläggningen är utdömd sedan flera år och behöver rustas upp.

Vi vill ha en kvalitetshöjning på skolmaten och maten på våra äldreboenden.

Det är trångt om förskoleplatser på två områden och vi vill därför utöka antalet förskoleplatser i Valskog och Malmberga. Fler barn i förskolan har behov av stöd och vi vill därför satsa på extra stöd till barn med särskilda behov. Lekutrustningen på förskolorna i Valskog och Täcklunda är i dåligt skick och behöver rustas upp.

Annons

Vi vill också göra satsningar för att höja resultaten i grundskolan.

Inom socialförvaltningen vill vi öppna 10 nya platser på Södergården, platser som redan beretts men som man inte fått pengar för att rekrytera personal till.

Vi vill skapa ett nytt trygghetsboende på Tallåsgården och satsa på mer personal till hemtjänsten och äldreomsorgen.

Borgerlig Samverkan Kungsör genom

Ewa Granudd (M)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan