Annons

Annons

Annons

Arboga

Insändare
”Nästan omöjligt” ge fördel åt lokalt näringsliv

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Arbogas politiker förklarar svårigheterna att stötta lokalt näringsliv vid upphandlingar. Bilden: EU-flagga vid riksdagshuset i Stockholm. Foto Henrik Montgomery / TT

Annons

Svar på insändaren ”Hur stor är viljan att stötta lokala företag

För oss är transparens och konkurrens på lika villkor centrala frågor. Även om Arboga kommun har bolagiserat en stor del av den tekniska verksamheten så gäller offentlighetsprincipen. Utöver myndigheter omfattas även aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner utövar rättsligt bestämmande inflytande av offentlighetsprincipen.

Annons

Annons

Liksom kommunen måste de kommunala bolagen förhålla sig till regelverket för offentlig sektor och följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU är en av de lagar som reglerar den svenska offentliga sektorns inköp av varor och tjänster.

Lagen omfattar bland annat statliga och kommunala myndigheter, som beslutande församlingar i kommuner och landsting, samt flertalet kommunala och statliga bolag. Syftet med lagen, som utgår från ett antal EU-direktiv, är att alla leverantörer ska behandlas jämlikt vid upphandlingar. Om den upphandlande myndigheten inte följer regelverket kan upphandlingen avbrytas av domstol. Ingångna avtal som upprättats utanför eller utan att LOU beaktats, kan ogiltigförklaras och skadestånd utdömas.

Detta gör också att samtliga företag konkurrerar på lika villkor och att alla företag som vill sälja till kommunen och dess bolag måste deltaga på upphandlingar. Enligt lagen har vi väldigt svårt, nästan omöjligt, att ge fördelar åt det lokala näringslivet. Trots detta är det många lokala leverantörer som genom upphandling är ramavtalade och rangordnade som etta med kommunen och bolagen. Bolagen köper varor och tjänster för väsentliga belopp av lokala leverantörer.

Det lokala näringslivet är otroligt viktigt för Arbogas utveckling. Vi kommer därför fortsätta med att arbeta för ett gott näringslivsklimat, ge en god service samt föra en bra och öppen dialog med våra företagare. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss eller våra tjänstepersoner som arbetar med näringslivsfrågor.

Jonna Lindman
kommunstyrelsens ordförande

Anders Röhfors
ordförande i Arboga kommunalteknik AB

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan