Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Jag upplevde inte bristerna jag läser om

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändarskribenten berättar om sina erfarenheter från Ängslunds korttidsboende.

Bild: Alexandra Edman

Annons

Angående Brister i äldreomsorgen i Köpings kommun

I BBL den 1 mars finns en lång artikel som beskriver vilka brister som finns inom Köpings äldreomsorg och hur personalens uppträder.

Jag vet inte om Köpings korttidsboende Ängslund 4 räknas in under denna rubrik eller ej, men jag antar att det inte kan vara så stor skillnad eftersom allt tillhör socialförvaltningen.

Annons

Jag har vistats på Ängslund 4 i över 6 månader och tycker därmed att jag fått en bra uppfattning om hur verksamheten på boendet bedrivs.

Jag håller helt och fullt med om att det är på tok för lite personal. Den personal som jobbar springer mer än den går för att hinna med allt som förväntas av dom. Ett förslag som skulle kunna avhjälpa detta är att förvaltningsledningen och den politiska ledningen skulle prya på avdelningen under en vecka och delta i arbetet fullt ut. Under den tid jag vistades där såg jag aldrig en politiker eller ledande tjänsteman på boendet.

Annons

Den personal som arbetar på Ängslunds 4 var både tillmötesgående trevlig och framförallt kunniga. Att hålla humöret uppe, vilket jag tyckte att de alltid gjorde, trots att bemanningen var låg och många av oss bonde förväntade oss att personalen skulle komma och hjälpa till vid minsta vink, har vi inte rätt att begära. Vidare tycker man att det finns för mycket personal med utländsk bakgrund och som talar dålig svenska. Kanske vi får bjuda till och försöka förstå vad de säger, alternativet är att man inte kan bedriva verksamheten eftersom många svenskar inte vill ha jobb inom omsorgen, och så dålig svenska talar de inte.

Beträffande avsaknad av sjuksköterskor hade vi två sjuksköterskor under dagtid och under nattetid fanns alltid en att omedelbart tillgå via telefon. Mig veterligt delades aldrig medicin ut av icke delegerad personal. Vad mig beträffar fick jag en tablett kvällstid och innan den delegerade personalen gav mig tabletten ringde man alltid sjuksköterskan och fick klartecken.

Annons

Till alla er som arbetade och nästan sprang benen av er under den tid jag vistades på Ängslund 4 vill jag framföra mitt varma och stora tack på det sätt ni hjälpte och tog hand om mig. Trots att många har åsikter hur verksamheten skall skötas och tror sig bäst veta hoppas jag att ni orkar vara kvar och hjälpa oss som behöver det.

Mycket mer skulle kunna sägas om detta. Jag slutar med ett stort och varmt tack för den tid ni på ett fantastiskt sätt tog hand om mig då jag vistades hos er.

Hälsningar Mats

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan