Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Tänk om när det gäller rivningsraseriet

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Renovera Nyckelbergsskolan, lyder insändarens råd.

Bild: Irene Wallgren

Annons

Nyckelbergsskolans framtid har varit diskussionsämne en längre tid. 2021 togs beslut att skolan, byggd 1964 ska rivas och ersättas med en tre våningar hög byggnad. Eller flera? Vad slutnotan hamnar på är svårt att finna i kommunens handlingar.

Renoveringsalternativet föll bort i ett tidigt skede, i stället har man valt att flytta fokus mot barackerna (förlåt, paviljongerna) som ska inta Nyckelbergets grönytor. I Sverige renoveras 3 av 4 skolor som alternativ till rivning/nybyggnad.

Annons

Annons

Vore smakfullt om kommunen redovisat renoveringsalternativet från en beräkningsmodell i termer som investeringskostnad, bevarande av kulturbyggnad med mera. Nej, skolan är inte kulturklassad men borde vara det.

Hur blev det så här? En rundvandring på skolgården ger mycket i övrigt att önska. Förebyggande underhåll lyser med sin frånvaro. Trasiga hängrännor, träpaneler som längtar efter färg och mycket annat. Status på inomhusdelen, har den samma gedigna eftersatta underhåll?

Att renovera kostar schablonmässigt 65 procent jämfört med kostnaden för en nybyggnation. Ett av Europas mest framgångsrika fastighetsbolag (svenskägt) har som affärsidé att köpa och renovera fastigheter. Nej, inte riva och bygga nytt. Då Nyckelbergsskolans byggnader består av moduler, görs lämpligen renovering av en modul åt gången. Berörda elever undervisas i paviljong norr om skolan. Trångboddhet samt brist på lekyta under raster anges som argument för rivning. En ny byggnad mellan skolan och Ringvägen löser det. Parkeringen som upptar värdefull lekyta på skolgården flyttas till Hammargatan med yteffektiv vinkelparkering. Brist på lekyta? Outnyttjad mark finns norr och nordväst om skolan.

Observer 3

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan