Annons

Annons

Annons

Arboga

Insändare
Vi behöver tänka nytt

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande i Arboga kommun, svarar på en insändare om besparingar på skola och förskola.

Bild: Alexandra Edman

Annons

Svar på insändaren ”Neddragningar i skolan när resultaten går ner

Tack för dina synpunkter. De ekonomiska utmaningarna som Arboga kommun har är vi inte ensamma om. Likartade utmaningar står hela den offentliga sektorn inför till följd av pris- och ränteökningar och högre pensionskostnader. Dessutom innebär de demografiska förändringarna med en åldrande befolkning ett högre kostnadstryck.

Annons

Annons

Under höstens budgetarbete beräknades kommunen ha en brist på 30 miljoner för att uppnå en ekonomisk balans.

För att i budgeten uppnå en balans mellan kostnader och intäkter är därför alla verksamheter tvungna att vidta åtgärder. Detta inkluderar våra tre förvaltningar, de helägda bolagen Arboga kommunalteknik (AKTAB) och Kommunfastigheter i Arboga samt våra kommunalförbund. Alla verksamheter fick andelsmässigt lika stora krav på neddragningar, vilket inkluderar även barn-och utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämnden har en total driftbudget på 362 miljoner kronor för 2023. I insändaren lyfts förvaltningens olika förslag på besparingar och jag vill därför förtydliga vad som hittills har beslutats. Nämnden beslutade vid sammanträdandet den 10 februari att det inte ska genomföras någon minskning av skolans elevresurser. Vidare kommer Götlundas mellanstadium inte att flyttas till Gäddgårdsskolan. Förslaget om flytt av Solrosens förskola återremitterades och förvaltningen ska vidare utreda om hur antalet platser i förskolan ska minska.

Vår ambition, trots det tuffa läget, är att ge kommuninvånarna och besökarna en fortsatt god nivå av samhällsservice. För att kunna göra det behöver vi både tänka nytt, utreda olika förslag och göra prioriteringar i alla våra verksamheter.

Jonna Lindman
kommunstyrelsens ordförande (M)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan