Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Insändare
M vill offra barnen för vårdbolagens intressen

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Att privatisera BUP kommer inte att lösa de problem som finns, anser Socialdemokraterna i regionen.

Bild: Cassandra Grönlund

Annons

Det moderatledda styret tillsammans med Sverigedemokraterna är beredda att sätta vårdbolagens och riskkapitalisternas intressen före barnens i vårt län.

Att privatisera BUP kommer inte lösa dom problem som finns och det styret inte berättar är att om deras marknadsexperiment misslyckas så är det otroligt svårt att ta tillbaka det i egen regi och faktiskt göra skillnad för dom som behöver det mest.

Moderaterna hävdar också att ”man tänker nytt” men kollar vi till deras förslag så har dom drivit privatiseringsfrågan under en väldigt lång tid och vi ser idag på andra ställen att dom allra sjukaste personerna väljs bort då dom inte räknas som lönsamma enligt privata utförare. Det här systemet vill nu alltså M, KD, L och SD införa på barnens bekostnad här i Västmanland.

Annons

Ser vi till Region Dalarna som införde Vårdval BUP enligt LOV, som allt fler väljer att frångå på grund av problemen med att styra och dimensionera välfärdsinsatserna på ett klokt och ansvarstagande sätt, så har personalomsättningen faktiskt ökat. Med privata utförare riskerar vi en utveckling mot snabbare diagnostisering enligt en löpande bandprincip där företaget får ersättning per ställd diagnos i stället för faktiska utredningar och försämrade möjligheter till samverkan mellan vård, skola och socialtjänst.

Annons

Ett exempel på lyckade satsningar som faktiskt gör skillnad är när vi införde BUP Start vilket innebär att om ett barn inte redan har en pågående kontakt på BUP så erbjuds du ett första bedömningssamtal inom 30 dagar och ett andra besök inom 30 dagar till, enligt den förstärkta vårdgarantin. Arbetet utgår från evidensbaserade metoder som har visat sig fungera inom barnpsykiatri.

Regionrådet Stephanie Bruksgård (M) hävdar att vi Socialdemokrater inte ser dom problem som finns och det är långt från sanningen. Till skillnad från Moderaterna som har en övertro på marknaden så gick vi till val på att:

•Säkerställa en fast vårdkontakt åt de barn och ungdomar som behöver det

•Införa en ny samlad väg in till vården för barn och unga som mår psykiskt dåligt

•Korta väntetiderna till Barn- och ungdomshälsan och Barn- och ungdomspsykiatrin

•Förstärka och utveckla samverkan mellan primärvård, skola, habilitering, socialtjänst, elevhälsa, tandvård och ungdomsmottagningar

Annons

•Satsa på ungdomsmottagningar och deras arbete att möta ungdomar i länet

•Alla föräldrar och vårdnadshavare ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt

•Verka för regelbundna hälsokontroller med fokus på psykiskt välmående i grund- och gymnasieskolor

Det är bra att det moderatledda styret äntligen delar vår syn om att förebyggande arbete behövs och att elevhälsan, skolan och ungdomsmottagningarna behöver stärkas. Men lösningarna på dom problem som BUP har är inte att göra våra barn till ett marknadsexperiment som M, KD L och SD verkar vilja.

Kenneth Östberg (S)

Ulrika Spårebo (S)

Karolina Myllergård (S)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan