Annons

Annons

Annons

Kungsör

Insändare
Vi vill inte heller spara på skolan

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skola, vård och omsorg ska inte behöva spara mer, skriver partierna i Borgerlig samverkan apropå debatten om nya sparbeting.

Bild: Kristian Bircanin

Annons

Skola, Vård och Omsorg i Kungsör ska inte behöva spara mer är innebörden av Borgerlig Samverkan i Kungsörs budgetförslag för 2023.

Kungsörs Tekniska bolag har gjort av med för mycket pengar och kostnaderna ökar med stigande räntor. Vänsteralliansen (S, C och V) väljer att täcka bolagets underskott genom att höja internhyrorna med 22 %. Detta drabbar Skolan med 5 Mkr och Vård och Omsorg med 5 miljoner kronor. Borgerlig Samverkans förslag var att kommunens tekniska bolag skulle anpassa sin verksamhet till de resurser man har plus en kraftig hyreshöjning (7 %).

Annons

Annons

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) analys så är det inte så att skolan i Kungsör får mindre pengar än jämförbara kommuner men fördelningen av resurser inom förvaltningen brister.

För att bygga en trygg och kompetent individ så behövs en stadig grund att stå på. Därför vill vi i Borgerlig Samverkan i Kungsör satsa på tidiga insatser, från förskola och framåt, för att vi inte ska hamna i den situation vi är idag med låga meritvärden och elever som inte mår bra.

Det är också viktigt att vi inte tappar någon individ på vägen under utbildningstiden utan att vi alltid ser alla elever och ger det stöd eleven behöver när eleven har behovet. Även våra äldre elever ska få hjälp och stöd om det behövs.

Borgerlig Samverkan i Kungsör vill inte spara mer på skolan eller vården men det behövs omprioriteringar inom Barn och Utbildningsnämnden för att klara ekonomiska utmaningar med god kvalitet.

För Borgerlig Samverkan i Kungsör

Ewa Granudd M

Gunilla Wolinder L

Roland Jansson SD

Jenny Andersson KD

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan