Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Bristande konsekvens i analys om VA

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Fastighetsägare vid Norra Mälarstranden ifrågasätter fortsatt hanteringen av VA-frågan.

Bild: Linda Johansson

Annons

Beslutsunderlaget till KFs beslut 2016-11-28 om Norrmälarstrand från tekniska chefen Christer Nordling bestod av fem sidor, en med hänvisning till lag om vattentjänster, två sidor med kartor med områdena och avslutningsvis två sidor med uppräkning av berörda fastigheter. Konsekvensanalysen för såväl förtroendevalda och berörda fastighetsägare lyste helt med sin frånvaro. Norrmälarstrand ska bli ett nytt Malmön om (S, V) och övriga får bestämma.

Annons

Annons

Kalkylen anges till 100 miljoner. 2016 angavs 84 miljoner. Vår kalkyl är 150 miljoner efter dialog med grävbranschen. Gäller fortfarande maxtaket på 311 000 per fastighet? Vad står det i avtalet om hävning och varifrån kommer siffran 2-13 mkr i skadestånd. Hur kan VME upphandla sjöförlagd ledning parallellt med att det föreligger en motion kring omtag som enligt uppgift har stöd från en majoritet i KF? Det framgår som en lek med skattemedel.

Konsekvensen av ett omtag i VA, blir stora omprioriteringar i det administrativa arbetet i kommunen, säger tjänstemännen unisont. En kommun ska tjäna medborgarna och inte tvärtom. Samhällsbyggnad skriver att de inte kan förelägga flera fastigheter att ordna en enskild gemensam vatten och avloppsanläggning enligt miljöbalken. Påståendet haltar betänkligt då kommunens miljöinspektörer tillåtit Sjölunda-Näs att göra en sådan VA-anläggning till en kostnad av 120 tkr per fastighet 2016 och undantagit området från det kommunala verksamhetsområdet Norrmälarstrand. Var finns konsekvensen i VA-frågor?

Kommunen ska ta särskild hänsyn till förutsättningar för att tillgodose behovet av vattentjänster genom enskild VA-anläggning som kan godtas, kraven i miljöbalken har inte ändrats säger kommunen. Utifrån mark-och miljödomstolen i Växjö, mål nr 4660/2020 avseende Nybro kommun skriver domstolen att en VA-anläggning från 1973 inte kan förbjudas att användas på grund av ålder utan enbart utifrån funktion och kommunen måste påvisa olägenhet vad gäller människans hälsa och miljö. Såväl Växjö som Hörby kommun har beslutat att det före förbud att använda en enskild VA-anläggning måste kommunen kunna påvisa olägenhet för människans hälsa och miljön.

Annons

Nej, denna redovisade konsekvensanalys av tjänstemännen på uppdrag av Elisabeth Salomonsson upplever vi som det biskop Hans Brask skrev ” Härtill är jag nödd och tvungen ”.

Strategigruppen Norrmälarstrand

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan