Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Sanningen om KD:s avhopp

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Iván Czitrom (L), längst till höger i bild, redogör för mejlkonversationen som visar att KD visst fick de svar de efterlyste om det förväntade samarbetet Nystart Köping. På bilden även Maria Liljedahl (SD), Fredrik Andersson (VF), Anna-Carin Ragnarsson (KD), Ola Saaw (M).

Bild: Fredrik Klevenhaus

Annons

Svar på insändarna ”Diktat, svek och auktoritär ledarstil spräckte Nystart Köping” samt ”Spelregler för Sanningens försvarare

Jag har valt att inte personligen skriva några insändare kring KD:s avhopp från Nystart Köping. Men efter att har läst Per Norins svar till Ola Saaw med rubriken ”Spelregler för Sanningens försvarare” där Per Norin påstår att KD bad Nystart Köping om klarläggande 221029 men att de ”tyvärr aldrig fick”, är jag tvungen att delge följande verklighet då rätt ska vara rätt! Jag har sparat mejl som bevisar vad som är sant i turerna.

Annons

2022-10-29 klockan 19:48 fick jag ett mejl från Lars-Axel Nordell, där han förklarar att Astrid Lamprecht behöver besked om ersättningsnivåerna för olika uppdrag för att veta om hon kan kombinera sina uppdrag.

Annons

Jag besvarade mejlet nästa morgon innan kl.09:00, och redogjorde bland annat för att en KSAU-plats ger 19 305 kronor per månad.

Gällande nämnder förklarade jag att det ges arvodesersättning vid närvaro samt även ersättning för förlorad arbetsförtjänst där det är aktuellt.

Jag uttryckte också att som jag ser det, skulle Astrid Lamprecht få utmärkta mentorer i Ola Saaw, de känner varandra väl sen ca 30-år tillbaka, samt i Maria Liljedal som starkt värnar om lagbygget. Mitt svar till Lars-Axel Nordell avslutades med följande rader: ”Jag ser fram emot ett utomordentligt bra samarbete mellan våra fem partier… Ses i morgon måndag inför vår första gemensamma KF. Det ska bli roligt!!!”

Den enda gång Per Norin var närvarande i Nystart Köping var tisdag 25 oktober. I det samtalet var Per Norin tydlig med att om inte Lars-Axel Nordell var med i KSAU då kan det bli att KD drar sig ur samarbetet. Jag minns att jag reagerade tydligt över det hot som uttalades av honom och som jag inte förstod då det inte var frågan om att KD inte skulle få plats i KSAU utan det endast gällde samarbetssvårigheter med Lars-Axel Nordell.

Vi Liberaler har inte vid något tillfälle upplevt ”diktat och auktoritär ledarstil”. Snarare tvärtom har vi med 1 mandat mötts på ett sådant sätt att vi verkligen känt att behövs – fast vi i praktiken med 1 mandat inte har så stor betydelse för vilken grupp som skulle få majoritet. Fokus har varit och är teamledarskap med det bästa möjliga laget i centrum för kommuninvånarnas bästa.

Annons

Annons

Ett tydlig bevis på att det inte fanns några diktat, auktoritär ledarstil är bland annat följande: som vice ordförande i Social-Arbetsmarknadsnämnden skulle Liberalerna få ett särskilt ansvar när det gäller frågor kring integration, mottagande samt vuxenutbildning-även om det gäller integrationsinsatser kopplade till arbetsmarknadsinsatser. Vi skulle också aktivt delta i presentation av större reformer och förslag/beslut inom området samt vara kontaktperson i dessa frågor i relation till media. 

Iván Czitrom
Liberalerna i Köpings kommun.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan