Annons

Annons

Annons

Kungsör

Insändare
Kraftledningen ett piskrapp i kulturlandskapet

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändaren vill inte ha någon utbyggd elförsörjning i KAK, utan föreslår ett pilotområde för energieffektivisering.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Vattenfall söker nu tillstånd att bygga ny kraftledning i KAK. Det finns en vision om att hela samhället ska elektrifieras. Utifrån den visionen kan man förstå att  man ser ett behov av att utöka kapaciteten i elnätet. Men detta får rimligen inte ske på bekostnad av att man förstör höga naturvärden och gör stora intrång för markägare.

Det finns ingen klar bild över hur all ny el ska produceras till denna elektrifiering av samhället. Ingen har ett övergripande ansvar för detta. Det överlåter man åt marknaden att lösa. Så om hela denna ekvation inte går att lösa så kommer vi att stå där med en massa kraftledningar och elbilar som ingen kan använda.

Annons

Vi värnar speciellt om det fantastiska kulturlandskapet vi bor i på slättlandet mellan Arbogaån och Valskog. Ända sedan Gustav Vasa började valla in ån på 1 500-talet har det bedrivits ett strävsamt jordbruk på dessa marker. Det är med vördnad jag tänker på alla mantimmar som lagts ner på att få denna bördiga mark i gott skick. Den har sen förvaltats av generationer av jordbrukare som haft sin utkomst här. Området är vårt andningshål dit vi ofta promenerar och njuter av den underbara naturen. Ormvråkarna cirklar över åkrarna. Rådjuren smyger fram och betar i skymningen. En och annan älg ses beta i energiskogshagarna.

Annons

Att här anlägga en luftburen 130 kilovolts kraftledning känns som ett piskrapp över landskapet och ett övergrepp på både djur, natur, människor och markägare.

Det måste kunna gå att hantera utvecklingen av elnätet med större hänsyn. Dessa marker är underbara strövområden för allmänheten och nyttjas ofta för friluftsliv, jakt och fågelskådning. Området är av riksintresse och avses skyddas framöver. De värdefulla gamla ekarna som finns i området är hem till en mängd arter såsom den sällsynta läderbaggen. I området finns kornknarr och det är inte ovanligt att havsörnar seglar förbi när de tar en lov över trakten i jakt på byte.

Ett sätt att minska skadorna från luftledningen är att gräva ner markkabel. Det alternativet avfärdar man alldeles för lätt.

Nu under energikrisen som pågått har det visat sig att elanvändningen gått ner väsentligt bara genom att folk har tänkt till lite och ändrat beteende. Ett pilotområde för energieffektivisering skulle kunna bildas här. Vi vädjar till förnuftet och hoppas vi kan göra om och göra rätt.

Vi kommer att göra allt som står i vår makt att förhindra att det byggs en skadlig luftledning över våra barns framtid

Lådberga

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan