Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Diktat, svek och auktoritär ledarstil spräckte Nystart

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Per Norin och Lars-Axel Nordell, båda KD, ger här sin förklaring till partiets sidbyte i Köpingspolitiken.

Bild: Privat

Annons

Vi har full förståelse för den besvikelse som många i Köping känner, eftersom den nya tilltänkta majoriteten i Köping sprack.  Vi är lika besvikna över att det inte gick att komma överens med övriga partier i Nystart Köping.

Våra förhandlare förde tidigt samtal om att KD, tillsammans med SD och M, skulle sitta i styret och få ett särskilt ansvar för kommunens näringspolitik. Vi trodde att det fanns en vilja att bygga ett lag där våra partiers olika kompetenser och erfarenheter togs till vara. Detta skulle bli grunden för att vilja samarbeta och byta majoritet för Köpings bästa.

Som största parti i den tilltänkta koalitionen tog SD:s gruppledare på sig ledartröjan och bjöd in M, KD, L och Vanligt Folk till ett första möte i SD:s partilokal den 29 sept.

Annons

Vi var överens om att ett handslag på bild i lokaltidningarna manifesterade viljeinriktningen, inget annat. Men detta handslag borde ha ägt rum senare, när vi fördelat uppdragen och kommit överens om en gemensam politik för Köping.

Annons

Vi hade goda samtal om koalitionens politik. Här var vi på väg att enas om ett gemensamt handlingsprogram. Men förhandlingen om hur vi skulle fördela uppdragen har i stället kantats av missförstånd, auktoritära ledarstilar, skuldbeläggelse, diktat och svek.

För oss i KD har det under hela förhandlingen varit viktigt att åtminstone få in en kristdemokrat i kommunledningen med tid och möjligheter att genomföra den politik som många köpingsbor röstat på, dvs ett Kristdemokratiskt kommunalråd. Framför allt vill vi se till att företagsklimatet förbättras i Köpings kommun.

Vi framförde vår rätt att själva välja våra företrädare som alltid i svensk politik. Efter hand stod det klart för oss att partierna i ”Nystart Köping” ville lägga sig i vilka företrädare vi nominerade. Vi häpnade!

Sent i förhandlingen valde SD, M, L och VF att rikta ogrundad kritik mot vår ordförande Lars-Axel Nordell. De förklarade att de saknade förtroende för honom. Därför skulle KD inte bli representerat i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Detta utskott möts varje tisdag. Då förbereder de förtroendevalda, tillsammans med de ledande tjänstemännen, de avgörande besluten i Köpings kommun.

Vi kände att övriga partier i Nystart Köping förhandlade med armbågen. Vi kände att de försökte minimera vårt inflytande. Vi hade ju gått till val på maktskifte i Köping och förväntningarna var stora att vi skulle kunna arbeta tillsammans. KDs styrelse fick ett ultimatum att inom kort bestämma sig.

Annons

Annons

Vi två fick därför vår styrelses uppdrag att nästa dag möta företrädare för S, V och C i förutsättningslösa samtal. Efter att ha upplevt oss överkörda fick vi av dessa partier ett helt annat bemötande för våra förväntningar på politiken och uppdrag.

Vi ville ge Nystart Köping en sista chans. Därför stämde vi dagen därpå av med Nystart Köping, om en tidigare inte föreslagen kandidat till vår ledande post. Vi fick en snabb reaktion från de fyra partierna. De välkomnade den nya kandidaten men hon skulle inte få ett särskilt ansvar för näringspolitiken, inte få bli ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och inte heller få bli kommunalråd på deltid.

Kristdemokraternas styrelse satte sig åter i ett tre timmars möte på söndagsmorgonen den 30 november. Styrelsen kom fram till att avsluta förhandlingarna med ”Nystart Köping” och i stället söka majoritet med S, V och C.

På kvällen samma dag bekräftade ett medlemsmöte styrelsens beslut. Den viljeinriktning som vi gav uttryck för med en handskakning hade efter en månads förhandlingar inte uppfyllts.

Vid en presskonferens den 31 oktober presenterades Köpings nya majoritet bestående av S, KD, V och C.

Lars-Axel Nordell

ordförande KD Köping

Per Norin

ordförande i beredningsutskottet KD Köping

Per Norin, KD

Lars-Axel Nordell, KD

Bild: Privat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan