Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Vad blir konsekvensen för barnen om skolan stängs?

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Himmeta skola.

Bild: Irene Wallgren

Annons

Vart är barnkonsekvensanalysen när man föreslår nedläggning av Himmeta Skola?

Den 1januari 2020 blev barnkonventionen lag här i Sverige. Det innebär att i varje beslut man tar så ska man ha barnet i fokus. Jag ser ingenstans bland era handlingar en barnkonsekvensanalys av nedläggningen av Himmeta skola, en prövning av barnets bästa. Har ni ställt er dessa frågor, analyserat dessa fråga barnen ur deras perspektiv?

Annons

Annons

•Vilken lagstiftning/styrdokument reglerar frågan som ska prövas? •Vilka artiklar i barnkonventionen ska beaktas?
•Hur har delaktighet från barn/barnet det gäller hämtats in?
•Vad säger praxis, aktuell forskning och/eller beprövad erfarenhet? •Vilka olika beslut- och handlingsalternativ och analysera dess konsekvenser finns det?

Barnkonventionen består av 54 artiklar och det är dom mellan 1-42 som gäller svensk lag, vilka av de fyra grundartiklarna har ni tjänstemän lutat er åt i era analyser? Fyra av artiklarna speglar barnkonventionens huvudprinciper, de så kallade grundprinciperna: • Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
• Artikel 3: Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnet bästa.
• Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, utveckling och överlevnad.
• Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

De fyra grundprinciperna är centrala i barnkonventionen och utgör grunden för barnkonventionens barnsyn. De ska användas tillsammans men har även en självständig betydelse. Barnsynen ska vara utgångspunkt i beslut och åtgärder som kan röra enskilda barn eller grupper av barn. De är även vägledande för hur de övriga rättigheterna ska tolkas.

Annons

Jag tycker det är skamligt att man inte redovisar någonstans en barnkonsekvensanalys om förslaget om nedläggning av skolan. Gör om gör rätt och gör alltid en barnkonsekvensanalys till era beslut, för ni bryter mot lagen.

Himmetabo

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan