Annons

Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Förklara ekvationen i VA-projektet

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändaren pekar bland annat på att kalkylen för VA-ledningarna till Norr Mälarstrand kan ha ökat med 30 procent sedan den förra konsultutredningen 2016.

Bild: Ingela Östlund

Annons

Angående ekonomin som har en avsevärd påverkan på flertalet fastighetsägare så finns det oklarheter som gärna får förklaras. I insändaren ”Rätt ska vara rätt” lovar kommunens företrädare att maxtaxan blir 311 460 kronor. Samtidigt säger man att VA är en egen sluten ekonomi. Är det likställt med en garanti att ingen ska betala mer än 311 460 för anslutningen? Det är ju i så fall nästan ett glädjebesked. Den budgetkalkyl konsultföretaget Sweco tog fram för projektet 2016 är på drygt 83 miljoner kronor inklusive moms. Det är idag endast 212 fastigheter som ska anslutas, då man lite slumpvis plockat bort ett antal fastigheter på obegripliga grunder. Vid jämförelse med andra fastigheter som fortfarande ska anslutas så tycks det vara ett lotteri.

Annons

Annons

Nåväl, anta att hälften betalar taxa för 2 000 kvadratmeter tomt, det vill säga 256 000 kronor, och den andra hälften betalar maxtaxa 311 460: - Det är förmodligen lite högt räknat, och det ger totalt 60 miljoner vilket täcker 72% av projektets kostnader. Det saknas då 23 miljoner till projektet. Sannolikt så håller inte den sex år gamla kalkylen med tanke på de senaste årens prishöjningar, en högst relevant uppskattning är att kostnaderna gått upp med minst 30 procent vilket skett i andra jämförbara entreprenadprojekt nationellt mellan 2016 och 2022.

Det ger en ny totalkostnad på ca 110 miljoner eller ett underskott på 50 miljoner efter att vi betalt våra anslutningsavgifter. Så hur löser man mellanskillnaden på ca 50 miljoner? Kan det vara så att den obesvarade frågan ”bostadsenhet” betalar mellanskillnaden på 50 miljoner och att väldigt många med gästbodar, uthus, Attefallshus, mm. åker på mer än en anslutningsavgift?

Nu när kommunen har kommit så här långt med sin projektering så vore det klädsamt om vi kunde få en redovisning på hur man tänker spendera sina medborgares pengar för att få ihop kalkylen? Eftersom VA är en sluten ekonomi så utgår jag från att de allmänna skattemedlen icke kommer att sponsra detta projekt. Hur många anslutningsavgifter och vilket totalbelopp räknar ni med att få in via anslutningarna? Hur ser behovet av höjda förbruknings och fasta taxor ut i närtid? Hur ser planerna ut för utbyggnad av VA systemet för att optimera antal anslutningar då systemet är designat för 300 fastigheter? Och säg inte att det inte finns några planer, det är bekräftat att det finns arbetsmaterial i frågan så kör med öppna kort för en gångs skull. Trött på alla oklarheter

Annons

Annons

Till toppen av sidan