Annons

Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Faktafel och faktaresistens om VA

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vatten från kommunala reningsverk är inte alls det samma som lägsta möjliga klimatutsläpp, skriver insändarskribenten.

Bild: Anders Brage

Annons

Svar till Elizabeth Salomonsson och Annika Duàn, Rätt ska vara rätt i VA-frågan, Bbl/AT 27 juli.

Elizabeth Salomonsson (ES) och Annika Duàn (AD) ifrågasätter mina motiv då jag utan egen vinning lägger ned möda på att stimulera till uthålligt VA på Norr Mälarstrand. Som företrädare för en rörelse som för drygt ett sekel sedan grundades med människokärlek som grundpelare, hade jag förväntat mig att damerna ES o AD inser betydelsen av altruism i samhället.

Elizabeth Salomonsson (ES) hävdar att Köpings fullmäktige röstade enhälligt för hennes förslag att ”rädda Mälaren från övergödning”. Tyvärr visste ledamöterna inte vad de röstade om eftersom ärendet med fastigheter som skulle tvångsanslutas aldrig tillställdes ledamöterna innan beslutet. Detta agerande drabbar omkringliggande kommuner såsom Stockholm, som tar sitt dricksvatten från Mälaren.

Annons

Annons

Jag förstår helt att naturvetenskap är svårt. Dels kan kunskapsmängden förefalla överväldigande, dessutom kan dessa fakta inte manipuleras efter politiska önskemål. Kanske kan problemet med faktaresistens i samhället motverkas genom en grundkurs i naturvetenskap till alla som saknar denna kunskap. Det kan ordnas på lokala naturbruksgymnasier, t ex i Ösby, Sala. Efter en sådan utbildning kan ES och AD återkomma med redogörelse för klimatutsläpp från sorterande toaletter och naturbaserad rening jämfört med kommunala reningsverk.

Givetvis ska rätt vara rätt. Därför ska ES och AD rätta sina felaktiga påståenden såsom att det var stor efterfrågan från stugägare på kommunalt VA. Den absoluta majoriteten ville INTE ha kommunalt VA, utan beslutet drevs igenom av några få, högljudda stugägare, i strid med svar från enkätundersökningar. Majoritetens önskemål manipulerades på ett sätt som inte är värdigt ett demokratiskt samhälle.

ES och AD fortsätter även sprida lögner när det gäller kostnaderna. Anslutningsavgiften på 311 460 kronor inkluderar inte kostnaderna för grävning, utrustning och anslutning på respektive fastighet. Tillkommer även brukningsavgiften för all framtid. Även om anläggningen inte används tvingas fastighetsägaren betala fasta avgifter på 5 385 kronor/år vilket under 30 år blir 161 000 kr. Dessa kostnader måste fastighetsägaren betala för något hen inte beställt, inte vill ha och inte har behov av.

Den viktigaste frågan är därför hur vi i Sverige ska klara att minska vårt klimatavtryck när kommuner som Köping tvingar sina invånare till en klimatvidrig överkonsumtion majoriteten inte klarar av. Jag ser fram emot ett konstruktivt svar från Elizabeth Salomonsson och Annika Duàn.

Lars Hylander

oberoende forskare och docent i miljöanalys

Annons

Annons

Till toppen av sidan