Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Insändare
Vinklat möte om vindkraft i Skinnsberg

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ett möte om vindkraft i Skinnsberg blev till en uppvisning av nejsägarna, anser insändarskribenterna.

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

Medborgardialog om vindkraft anordnades av kommunen på allaktivitetshuset Sture 16/6. Det fanns en kort notis i kommunala informationsskriften 0222-an. Ingen information fanns på kommunens hemsida, Facebook, Stures hemsida, samhällets anslagstavlor eller utanför Sture. Kommunens vindkraftsansvariga kunde två dagar före inte ge besked om mötet.

Motvind - en intresseförening mot vindkraft hade mobiliserat medlemmar i fyra kommuner, Köping, Lindesberg, Skinnsberg & Smedjebacken. Alla deltagare förutom kommunpolitiker och sex till var vindkraftsmotståndare, huvudsakligen från Motvind.  När man kom in i lokalen mötte man en stor, ful, 4 meter hög modell av ett vindkraftverk med ett ilsket blinkande rött ljus och en TV-skärm som visade en liten röd stuga där skuggan av vindkraftsvingar ständigt passerar och ett högt vinande ljud störde alla. Dessa föremål var tydlig antivindkraftspropaganda och var olämpliga i en lokal där ett sansat samtal om vindkraft skulle föras i kommunens regi.

Annons

Annons

Mötet inleddes av en kort presentation från partierna i kommunfullmäktige. Det informerades om att kommunstyrelsen beslutat att tackat nej till vindkraft hösten 2021. Moderaterna var uttalat vindkraftskritiska, med mycket tveksamma argument. Vänsterpartiet uttalade sig positivt och anser att varje ansökan ska behandlas separat och att hänsyn skall tas till natur, djur och människor. Ingen objektiv information om vindkraft delgavs på mötet.

Varför bjöd man inte in Energimyndigheten eller Naturvårdsverket?  Diskussionen var häftig och dominerades av de många huvudsakligen tillresta vindkraftsmotståndarna. Varje inlägg av dem hälsades av kraftiga applåder. Mera sansade fakta gavs främst av Henry Bäck. 

Eftersom informationen om mötet var mycket bristfällig, så säger mötet inget om kommuninnevånarnas inställning till vindkraft. Inbjudan till dialogen borde ha varit till kommuninnevånare.

Kommunstyrelsen önskade inte en objektiv, fördomsfri diskussion utan ville försvara sitt tidigare nej till vindkraft i Skinnskatteberg, vilket fått mycket kritik då beslutet strider mot kommunallagen.  Ett beslut av denna beskaffenhet skall tas av Kommunfullmäktige, kommunens högst beslutande organ.

Kritiken ledde till att en ny policy om Medborgardilalog togs fram och antogs av Kommunfullmäktige den 16 maj 2022. Detta policydokument har inte efterlevts. 

Kom igen Skinnskatteberg! Vi kan bättre även om en del av våra politiker aktivt väljer att åsidosätta gällande lagstiftning och policys.  Vi emotser en objektiv medborgardialog.

Hans Neld 

Sheila I. Skog

Annons

Annons

Till toppen av sidan