Annons

Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Onödigt överklagande går ut över barn och lärare

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Här vid Himlabacken skulle den tillfälliga Nyckelbergsskolan ligga i två år under byggtiden. Överklagandet gör nu att elever och lärare tvingas vistas i skolans uttjänta lokaler, flera år längre än nödvändigt.

Bild: Irene Wallgren

Annons

Under 2021 beslutade Köpings kommun om att bygga en ny skola. Senare togs inriktningen att skolan ska byggas på samma plats som den befintliga Nyckelbergsskolan. Den gamla skolan ersätts då med en ny och modern skola.

Under tiden skolan rivs och byggs ska skolverksamheten flyttas tillfälligt till moduler. Modulerna ska placeras på Himlabacken i närheten av Nyckelbergsskolan. Ett bygglov för modulerna är inlämnat, ett tillfälligt sådant för den tid rivningen och nybyggnationen pågår. Tiden för bygglovet handlar om 2 år.

Annons

Annons

Nu är bygglovet överklagat av en del boende i närheten av platsen. Detta innebär att processen förskjuts med ett antal år och att kostnaderna för projektet ökar med minst 20 miljoner kronor.

Det är beklagligt för den kommunala ekonomin, det finns mycket annat vi skulle kunna satsa på med de miljonerna. Det värsta är dock att de barn och den personal som arbetar i Nyckelbergsskolan tvingas att fortsätta sin verksamhet i en skola vars arbetsmiljö verkligen inte är bra och som behöver ersättas. Snarast!

Som förtroendevalda känner vi frustration både över tidsaspekten och för den ekonomiska följden. Vi har emellanåt tänkt tanken att bortse från överklagandet och gå vidare med projektet för det allmännas bästa. Men vi är (tyvärr) tvingade att följa den ordning som finns och invänta Länsstyrelsens besked i frågan. Samtidigt arbetar kommunen vidare med alternativ.

Vi framför vårt beklagande till berörda för dröjsmålet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Köping

Annika Duàn (S), Jonny Clefberg (S), Ola Saaw (M),

Andreas Trygg (V), Maria Liljedahl (SD)

Annons

Annons

Till toppen av sidan