Annons

Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
VME om Mälarstranden: ”Vi fullgör vårt uppdrag”

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

VME: s styrelse svarar här på ett öppet brev där frågan om ett omtag i VA-frågan efterlystes sedan bland annat Moderaterna nu meddelat att man ställer sig bakom ett sådant.

Bild: Lennart Ljung

Annons

Svar på ”Öppet brev till VME:s styrelse” från Strategigruppen Norrmälarstrand

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28, i full enighet, ” att utvidga befintligt verksamhetsområde samt bilda nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Köpings kommun enligt föreliggande förslag. (”Verksamhetsområde för allmän vattenförsörjning och avlopp inom Köpings tätort föreslås utökas med område vid Svalvägen samt område vid Barrskogsgatan och delar av Pelarskogsgatan enligt föreliggande förslag. Verksamhetsområde i östra delen av kommunen, Norra Mälarstranden, omfattande vattentjänsterna vatten och spillvatten föreslås bildas för områdena; Stäudd, Bergudden, Galten, Bastviken, Lilla och Stora Sandviken, Berghagen, Tavsta Hage samt Stora Aspholmen, enligt föreliggande förslag.”)

Annons

Annons

Efter bildandet av VME (Västra Mälardalens Energi och Miljö AB) och överförandet av ansvaret för vatten och avlopp till bolaget ligger uppdraget att verkställa kommunfullmäktiges beslut från 2016-11-28 på VME. Det är uppdraget till VME och upp till styrelsen att se till att det fullföljs. Det är demokrati.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-28 beslutades också om ny anläggningstaxa. Även den i full enighet. På kommunens/VME:s hemsida kan man ta del av dels ärendets gång, dels exempel på vad kostnaden blir för respektive fastighetsägare.

Vatten och avlopp finansieras genom avgifter från abonnenterna/brukarna, inte med skattemedel.

Påståendet att vi vill byta ut nuvarande befolkning är befängt och oförskämt! Det är helt och hållet ett påhitt av herrarna som skrivit under insändaren! Det är dessutom så att vilka som bor i fastigheterna påverkar inte kommunens skatteintäkter.

Vi lyssnar dagligen till synpunkter från kommunens invånare och VME:s abonnenter/kunder. Som oftast finns det fler uppfattningar i samma ärende. Så också när det gäller norra Mälarstranden och VA. Många är de som länge har väntat på att få VA-frågan löst och vi lyssnar även på dem.

Vårt uppdrag i styrelsen för VME är att arbeta för bolagets bästa, att följa gällande lagar och regler samt att fullgöra det/de uppdrag vi får/fått från ägaren Köpings kommun genom dess fullmäktige. Det är demokrati!

Elizabeth Salomonsson

Annika Duàn

Andreas Trygg

Styrelseledamöter i VME

Till toppen av sidan