Annons

Annons

Annons

Annons

Arboga

Insändare
Skilj på pengar och pengar, Ingrid

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kommunstyrelsens ordförande påpekar bland annat att kommunen och BUN måste prioritera när statsbidragen slutar komma.

Bild: Lennye Osbeck

Annons

Svar på insändaren ”Moderaterna förnekar neddragningar på skolan

Märkligt, Ingrid Nord-Silversten, att du som andra vice ordförande i Barn och Utbildnings Nämnden (BUN) inte kan skilja på tillfälliga ”flyktingpengar” från staten och kommunala pengar.

Annons

De besparingar du skriver om är direkt kopplade till pengar från flyktingfonden, alltså tillfälliga statliga bidrag till kommunen, som nu tagit slut.

Pengarna från den statliga flyktingfonden var tillfälliga, och att bygga fast verksamhet för sådana pengar blir problematiskt när bidragen upphör.

Kommunen kan inte trolla fram mer pengar med knäna när staten slutar betala ut dem till oss.

Fakta:

2018 fick BUN ett ekonomiskt tillskott till sin budgetram med 28 349 000 kronor, inkluderat en politisk prioritering från P7 med 10 250 000 kronor.

Annons

Det är dessutom ingen självklarhet att man i sin budget få kompensation för löneökningar, hyreshöjningar med mera, men i Arboga är vi trots det generösa med att kompensera för indexuppräkningar med mera.

Om BUN skulle få utökade ramar till sin verksamhet i dagsläget, vilken annan verksamhet ska vi i så fall ta pengarna ifrån? Vi har de pengar vi har i kommunen, och det trista faktumet är att om vi tar pengar till en verksamhet kommer något annat att få stå tillbaka.

Restriktioner för deltagare i konferenser som du nämner, är inte en politisk fråga.

BUN har i år 10 sammanträden (mötesfritt i juli och augusti), det är inte en minskning mot tidigare år.

När det gäller talpedagoger och ungdomscoacher, jobbar vi idag på ett annorlunda sätt, vilket gett mycket positiva effekter. Det språkutvecklande arbetet och läs-, skriv- och räknagarantin fångar upp de elever som är i behov av stöd.

Vi utbildade våra specialpedagoger och lärare i språkutveckling samt läsning/skrivning samt tidiga insatser i samband med att talpedagogerna togs bort.

Annons

Vi har en person i organisationen som har denna kompetens, och hon delar med sig till sina kollegor och används som resurs i speciallärargruppen.

Vi håller också på att stärka upp skolhälsovården och elevhälsan med ett nytt arbetssätt där man jobbar mer förebyggande i elevhälsoarbetet på varje skola. Vi utökar tjänsten för skolläkaren, och har utökat tjänstgöringsgraden för skolpsykologen, och under det senaste året har kommunen anställt ytterligare en kurator.

Det pågår således mycket arbete och positiva åtgärder inom det här området.

Jonna Lindman(M)

kommunstyrelsens ordförande

Till toppen av sidan