Annons

Annons

Annons

Annons

Arboga

Insändare
Onödigt med ytterligare idrottsanläggning

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”Rusta de befintliga idrottsanläggningarna, som Sturevallen, i stället för att bygga nytt vid Ekbacken”, skriver Bo Molander (S)

Bild: Anders Brage

Annons

Svar på insändare: ”Satsa på Ekbacken för aktiv fritid

Det är väldigt kul att delar av P7 äntligen tycker det är dags för satsningar på idrott och fritid i Arboga.

Vi vill också att det skapas bättre möjligheter för föreningar men också för spontana aktiviteter där alla av olika anledningar inte är aktiva i föreningslivet kan nyttja.

Vi ska väl redan nu säga att vi har lite olika visioner hur det ska ske. Att bygga nytt på Ekbacken i närtid ser inte vi som ett ansvarsfullt agerande i dag.

Vi hörde bara för någon dag sedan Jonna Lindman i debatten mot Andreas Silversten. Hon fick en fråga från Sara Gustafsson hur P7 tänker sig finansiera de ökade hyreskostnaderna för nya skol- och omsorgsförvaltningen. Båda förvaltningarna går back mot budget idag på flertals miljoner kronor. Förväntade hyresökningar kommer att hamna runt 25 – 50 miljoner kronor som inte finns idag. Jonna hade inget svar på detta mer än att, ”Det måste lösas”.

Annons

Annons

Att då komma någon dag efter med ett förslag att bygga en ny friidrottsanläggning med tillhörande servicebyggnader på Ekbacken är för mig en utopi. Vill delar av P7 tvinga fram skattehöjningar för Arbogas invånare?

Vi har idag utmärkta anläggningar som dock behöver fräschas upp och i viss mån anpassas till lite modernare arenor.

Vi tar Sturevallen. En lättillgänglig arena centralt i Arboga. Med förhållandevis enkla medel kan den rustas upp och göras mer flexibel med moderna moduler som inte bara ger friidrott. Här kan rymmas spontana aktiviteter som kick-bike, skate, boule, uppträdande och utställningar samtidigt som vi behåller den pittoreska miljön som faller väl in i Arbogas bebyggelse.

Närheten till andra föreningsbyggnader som ishallen och Sturehallen ger också möjlighet till servicebyggnader som föreningarna eftersöker för ombyte med mera. Vi pratar mycket om samverkan idag, det kan även appliceras på föreningar.

Vi har också Mekens fotbollsplaner. De är i ett dåligt skick idag men även detta område kan restaureras och skapa bra förutsättningar för bland annat fler bra fotbollsplaner som eftersöks av medborgarna idag. En servicebyggnad finns redan där som säkert dock behöver lite omvårdnad och modernisering.

Givetvis kostar även detta pengar, men långt ifrån vad ett nybygge av en arena skulle kosta. Dessutom kommer detta att resultera i ett attraktivare Arboga på sikt och ett mer aktivt fritidsliv vilket är så viktigt för att våra barn och ungdomar ska få en bra uppväxt till goda samhällsmedborgare.

Bo Molander (S)

Till toppen av sidan