Annons

Annons

Annons

Annons

Arboga

Insändare
Satsa på Ekbacken för aktiv fritid!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ekbacken i Arboga skulle kunna utvecklas till ett multisportområde, skriver undertecknarna till insändaren. (Arkivfoto)

Annons

Vi tycker att det är dags för en rejäl satsning på idrott och fritid i Arboga. Vi föreslår därför en översyn över hur det vackra området runt Ekbacken skulle kunna utvecklas till ett multisportområde. Med bland annat badhus, fotbollsplaner, friidrottsanläggning och funktionella lokaler.

I Arboga finns flera föreningar som bedriver verksamhet inom olika sporter och idrotter. Det finns också många barn och ungdomar som vill ha tillgång till platser som ger dem möjlighet till olika former av spontan rörelse och lek. Det är dessutom viktigt att de barn som ännu inte hittat sin egen väg till fysisk aktivitet och gemenskap stimuleras till att pröva olika sporter och aktiviteter.

Annons

Annons

Det behövs bra och inbjudande anläggningar för de organiserade träningarna och tävlingarna, där ledare och utövare kan vara trygga. De aktiva barnen, ungdomarna och vuxna behöver också bra omklädningsrum och utrymmen för sina föreningsaktiviteter.

För spontana och tillfälliga aktiviteter behövs andra platser, där framför allt tillgängligheten är viktig. Det gjordes ett arbete för några år sedan inom Fritid och Kultur, för att ta reda på önskemål bland ungdomarna. Det arbetet kan tas upp igen. Vilka funktioner är viktiga, vad ska området/områdena erbjuda, placering? I vår lilla stad är avstånd sällan ett problem.

Alla goda krafter, som verkar för att barn och ungdomar ska få en bra uppväxt och en hälsosam livsstil kan samarbeta och tillsammans bli ännu mer framgångsrika.

Vi vill göra vår del.

Marie-Louise Söderström, C

Hans Ivarsson, C

Jonna Lindman, M

Håkan Tomasson, M

Marianne Samuelsson, L

Carl-Erik Almskog, OPA

Jonas Stenzelius, KD

Till toppen av sidan