Annons

Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Öppet brev till VME:s styrelse

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Sommarstugeområde vid Köpings norra Mälarstrand. (Arkivbild)

Bild: Alexandra Edman

Annons

Enligt uppgift beslutade VME:s majoritet S och V vid senaste styrelsemötet,  oaktat moderaternas motion till kommunfullmäktige om omtag av Norrmälarstrandsprojektet, att fortsätta och ge bolaget klartecken att upphandla sjöförlagd ledning. Styrelsemajoriteten i VME visar ingen lyhördhet för den politiska demokratin då övriga partier, M, C, L, KD, SD anser att omtag bör göras. Sista anbudsdag för sjöförlagd ledning var den 11 maj så nu har VME:s ledning bråttom med att genomföra upphandlingen.

Hur mycket pengar har skattebetalarna i Köping hittills betalt för projektet till Sweco, lantmäteriet, mark-och miljödomstolen med flera? Den uppskattade totalkostnaden 2016 var 84 mkr. Nu har vi 2022 och under dessa sex år och speciellt sen 2020 med pandemi och 2022 med Ukrainakriget har inflationen och kostnaderna slagit hårt mot alla medborgares privatekonomi och mer lär kostnaderna stiga för alla. Det vore därför seriöst om VME och S och V kan redovisa kostnaderna hittills och vad totalkostnaden uppskattats till idag med prisutvecklingen i vårt samhälle.

Annons

Annons

Enligt våra beräkningar efter samtal med företrädare för branschen ifråga kan totalkostnaden istället för uppgivna 84 mkr vara ca 150 mkr. Detta skulle i så fall innebära att kvarvarande 212 fastigheter efter borttagande av 23 fastigheter på Stora Aspholmen skulle få en anslutningskostnad per fastighet på ca 700 tkr. Till denna summa ska läggas fastighetens kostnad för grävning samt sprängning in på egen tomt av branschen uppskattad till 100-300  tkr år 2024.

Vi begär att VME, S och V redovisar vad totalkostnaden och anslutningskostnaden blir för fastighetsägarna!

Miljönyttan lyser med sin frånvaro, VME, S och V vill krasst byta ut nuvarande befolkning och istället skapa ett nytt Malmön med tvåvåningsvillor och nya fastighetsägare som ger kommunen ökade skatteintäkter då ekonomin är kärv.

S  identifierade efter valet 2018 tre  orsaker till det dåliga valresultatet:, kommundelsnämndens slopande i Kolsva, oron på stan och NorrMälarstrand.

Varför lyssnar ni inte till folket under en hel mandatperiod, utan vill ha oron på stan och NorrMälarstrand som valfrågor igen. Hanteringen av Kolsva skrämmer. Svara på dessa frågor och ducka inte som ni gjort sen 2016. Sätt stopp för VME:s upphandling och respektera den politiska demokratin genom att låta kommunfullmäktige ta ställning till moderaternas motion kring omtag av Norrmälarstrandsprojektet.

Roland Karlsson

Lars-Göran Carlsson

Anders Segerberg

Kent Andersson

Strategigruppen Norrmälarstrand

Annons

Annons

Till toppen av sidan