Annons

Annons

Annons

Annons

Kungsör

Insändare
Nej till industriområde i kulturlandskapet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”Den föreslagna platsen beskrivs i översiktsplanen som en plats med höga natur- och kulturmiljöer; äng- och hagmarksmiljö, åkerholmar, fornlämningar och samhällsviktig jordbruksmark”, skriver Centern. (Arkivfoto)

Bild: Alexandra Edman

Annons

Exploatering av Kungsörs naturmiljöer kommer ständigt upp på dagordningen i den så kallade EKO-kommunen Kungsör. Och nu är det dags igen. Den här gången vill de styrande (S, V och L) planlägga och exploatera ett nytt industriområde på 45 000 - 65 000 kvadratmeter mitt i kulturlandskapet Malmberga/Ekeby, helt i strid med gällande översiktsplan och andra underliggande styrdokument. Förslaget om att planlägga området ska upp för beslut på kommunstyrelsen nu i juni.

Den föreslagna platsen beskrivs i översiktsplanen som en plats med höga natur- och kulturmiljöer; äng- och hagmarksmiljö, åkerholmar, fornlämningar och samhällsviktig jordbruksmark. Platsen ligger i direkt anslutning till Blänkhemshagarna med ett rikt djur och växtliv. Här går också Kungsörsleden och är ett omtyckt rekreationsområde. Platsen ingår i kommunens kulturminnesprogram, naturvårdprogram, naturvårdsplan och utpekas som särskild betydelsefull för friluftslivet. Att kommunen ska låta uppföra industrier och tung trafik i området säger översiktsplanen däremot ingenting om! Centerpartiets slutsats är därför enkel. Vi kommer att säga tydligt nej till det förslag som nu ligger på bordet.

Annons

Annons

Att Socialdemokraterna fullständigt struntar i att det saknas stöd i gällande översiktsplan och att det finns höga natur- och kulturvärden och bördig jordbruksmark på den föreslagna platsen är i och för sig inget förvånande. Under den gångna mandatperioden har vi fått se flera exempel på förslag och beslut som helt går stick i stäv med de värden som Kungsörs kommun än gång i tiden vårdade ömt och det är sorgligt att se hur alla de värden som har byggt Kungsör nu ska byggas bort.

För Centerpartiet är det en självklarhet att stå upp för Kungsörs gröna värden. Men för de som styr och framför allt för kommunalrådet finns det bara en sak i huvudet, vi måste bygga och bygga till vilket pris som helst. Den senaste mandatperioden har allt kommit att handla om det. Själva slutresultatet och vad som går förlorat verkar spela mindre roll. Vi kan dessutom se att nästan alla projekt går i stöpet. Företagsparken Slipen är bara ett exempel. Det var bråttom. En detaljplan trycktes igenom. Jordbruksmarken exploaterades. Tomter såldes. Nu ekar området tomt och etableringarna uteblir.

Det är lätt att skaka hand och dra i gång projekt, det är svårare att skapa resultat och värde för alla som bor och verkar i kommunen. Med det sagt låt oss inte exploatera en för Kungörare värdefull miljö i kulturlandskapet Malmberga/Ekeby när det finns andra bättre lämpade platser. Låt oss samlas och ha en seriös diskussion om hur och vart vi ska utveckla Kungsör, låt oss ta fram en ny hållbarhetsprövad översiktsplan som blir ett riktigt verktyg och styr Kungsör i rätt riktning.

För Centerpartiet Kungsör

Madelene Fager

Till toppen av sidan