Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Insändare
Kraftvärmeverken är viktiga i eldebatten

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kraftvärmeverk, alltså anläggningar som producerar både fjärrvärme och elkraft, kan spela en betydande roll i landets totala energiproduktion.

Bild: Olle Larsson

Annons

Elsystemet idag står inför enorma utmaningar, detta efter en misslyckad energipolitik de senaste mandatperioderna. Sveriges utmaningar när det gäller energiförsörjningen kommer inte lösa sig utan en ny energipolitisk agenda.

Vi kristdemokrater har länge sett vad kraft- och fjärrvärmen tillför elsystemet som helhet och att då föra en politik som inte värnar dessa kraftslag är inget annat än oansvarigt.

Annons

Annons

Kraftvärme är teknik för att samtidigt producera el och fjärrvärme. Fjärrvärmen har hög verkningsgrad och den samtida produktionen gör den resurseffektiv. När avfall uppstår ute i samhället, oavsett om det är i byggprocesser eller i allas vår egen konsumtion (förutom hushållsavfall), är det ur ett cirkulärt perspektiv effektivt att använda resurserna. Både materialåtervinning och energiåtervinning är viktiga redskap för att minska mängden deponerat avfall.

Kraftvärmeproduktionen är möjlig att planera, och är en del av vår baskraft och ett oerhört viktigt komplement till väderberoende kraftslag.

Numera är även Bio-CCS, dvs koldioxidinfångning av utsläppen en mycket viktig pusselbit i arbetet att bli klimatneutrala eller till och med utsläpps-negativa. Den har potential att utvecklas ytterligare och vi tycker att sektorn behöver konkurrenskraftiga och långsiktiga villkor. Något regeringen lagt krokben för under denna mandatperiod. De säger en sak och gör en annan. De straffar ut med fiskala skatter och lovordar samtidigt deras roll i systemet. Det är inte seriöst.

Vi kristdemokrater vill se:

- en sammanhållen strategi för kraft- och fjärrvärmen

- borttagande av avfallsförbränningsskatten

- statligt stöd till Bio-CCS

För att det ska bli verklighet behövs en ny regering. Vi kristdemokrater är redo!

Annons

Malin Gabrielsson

Regionråd i opposition

Camilla Brodin

Närings- och energipolitisk talesperson

Samuel Stengård

Toppkandidat till Riksdagen

Malin Gabrielsson

Regionråd i opposition

Camilla Brodin

Närings- och energipolitisk talesperson

Samuel Stengård

Toppkandidat till Riksdagen

Till toppen av sidan