Annons

Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Liberalerna är för ett omtag i VA-frågan

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Liberalerna och Iván Czitrom redovisar i insändaren var de står i frågan om VA-projektet vid norra Mälarstranden i Köping.

Bild: Anders Brage, Alexandra Edman

Annons

Liberalerna är för ett omtag i VA frågan gällande Norr Mälarstrand!

Vi står fast vid det vi har skrivit i vårt handlingsprogram 2018-2022 och som vi redovisade i våra samtal med S, M och V i samband med att vi gick med i Majoriteten efter valet 2018.

”För att undvika dragning i Mälaren, som kan vara en miljörisk vill vi att den nuvarande avloppslösningen för Norr Mälarstrand omprövas. Vi vill undersöka om dragning på land med fler abonnenter, eller ny teknik med lokala lösningar, eventuellt i kommunal regi, kan ändra förutsättningarna.”

Annons

Annons

Vi värnar om att säkra vatten och avlopp långsiktigt och hållbart, ur såväl gällande miljölagstiftning som hälsoperspektiv.

2021-04-29 beslutande Sveriges riksdag följande uppmaning till regeringen: ”En fastighetsägare med enskilt avlopp ska inte kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven.” Ett slutgiltigt beslut i frågan kan komma innan riksdagen tar sommarledigt.

Vi ser inte tvångsanslutning, utan enskild prövning av varje fastighets VA, som en framkomlig väg. I dagsläget har vi inte sett någon dokumentation, enskild prövning av varje fastighets VA. Detta är något vi anser vara nödvändigt för att veta vilka fastigheter, enligt kommunens miljöenhet, som inte uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven i jämförelse med kommunens egen VA.

I slutänden är även kostnadsfrågan en viktig del i hur detta projekt skall kunna genomföras.

Iván Czitrom

Liberalerna i Köpings kommun.

Annons

Annons

Till toppen av sidan