Annons

Annons

Annons

Annons

Arboga

Insändare
Trygghetsfrågorna engagerar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

En tidigare insändare om trygghet och polisarbete i centrum besvaras här av kommunen och polisen.

Bild: Anders Brage

Annons

Svar på insändaren ”Trygghetssamtal i Arboga – vad hände sedan?

Vad bra att du tycker att trygghetsdialogen var ett gott initiativ. Det är även positivt att du, precis som merparten av de vi fört dialog med, känner dig trygg i vår kommun. Att ha dialog med de som bor och verkar i Arboga är en viktig del i vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Vid trygghetsdialogerna hade flera kommuninvånare många konkreta förslag på trygghetsskapande åtgärder. Nedan listar vi flera exempel på synpunkter från medborgardialogerna i oktober 2021 och i maj 2022.

• En återkommande synpunkt var önskan om en bättre belysning, både i de centrala delarna, i vissa bostadsområden samt längs vissa gångstråk.

Annons

Annons

Status: Vi arbetar fortlöpande för att förbättra den kommunala belysningen. Bland annat har belysningen på parkeringen bakom Medborgarhuset och gångbanan vid Sturevallen förstärkts i trygghetsskapande syfte.

• Flera personer gav tips om var det såldes narkotika. De flesta platser är kända av polisen sedan tidigare, dock ett som var nytt.

Status: Polisen har tagit med den nya plasten i sitt operativa arbete.

• Flera personer önskade fler poliser i samhället och på vägarna.

Det pågår ett centralt arbete för att få fler poliser i Sverige till 2024. De färdigutbildade poliserna kommer att fördelas till olika områden, då även till Västra Mälardalen.

Receptionen i Arboga är tillfälligt stängd och resurserna samlas till Köping för passhantering, som blev extra ansträngd i samband med pandemin. När passtrycket släpper är ambitionen att receptionen ska bemannas två dagar i veckan igen.

• Några personer hade en önskan om fler aktiviteter för barn och unga som inte kostar pengar

Status: Det finns redan idag möjlighet att delta i flertalet gratisaktiviteter genom fritidsgården Gluggen. Vi kommer nu att satsa på mer information så att ännu fler får kännedom om dessa. Under sommaren 2022 kommer även alla barn som går i grundskolan och gymnasiet i Arboga kommun att erbjudas gratis inträde till Ekbacksbadet.

Annons

• Flera personer tycker att ordningsvakter skulle trygga upp centrum och stadskärnan.

Status: Det är en trygghetsskapande och förebyggande åtgärd som kommunen nu utreder.

Annons

Polisen svarar om Nytorget:

Att avhysa personer som dricker alkohol i offentlig miljö är ingen lösning på grundproblematiken som oftast är ett missbruk. Det är samtidigt viktigt att alla ska känna sig trygga med att passera platsen eller nyttja bänkarna på torget. Allmänheten ska inte känna sig begränsad av personer som är påverkade.

För de som önskar hjälp med sin missbruksproblematik erbjuder Arboga kommun olika sorters stöd genom socialtjänsten.

Andreas Ahlsén

Säkerhetssamordnare

Stefan Persson

kommunpolis

Jonna Lindman

kommunstyrelsens ordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan