Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Insändare
Stora dröjsmål i att förbättra beroendevården

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

KD anser att beroendevården i region Västmanland har alldeles för låg prioritet.

Bild: Ellinor Gotby Eriksson

Annons

Samhällsutvecklingen går åt fel håll med ökande psykisk ohälsa och unga som dras in i kriminalitet och narkotika. Det är bråttom att förbättra sjukvården och stärka det förebyggande arbetet. Så fler får hjälp i tid.

De här frågorna har alldeles för låg prioritet inom Region Västmanland. KD tar vår del av ansvaret och trycker på för att höja tempot!

2018 ingicks en överenskommelse mellan regionen och länets kommuner om personer med skadligt bruk och beroendevården. I överenskommelsen lyfts bland annat detta: Det saknas vårdform som kan ta emot ungdomar med utvecklat beroendetillstånd. Barn- och ungdomspsykiatrin saknar ett tydligt formulerat uppdrag avseende beroendevård. Äldre remitteras i mindre omfattning än yngre till vård eller behandling. Kompetensutveckling behövs liksom mål för att kunna mäta en positiv utveckling gällande äldres tillgång till vård.

Annons

Annons

KD har via Regionstyrelsen krävt besked om vad som hänt sedan 2018. En skriftlig återrapport har nu lämnats. Enligt den har ett antal aktiviteter genomförts, men inget inom sjukvården. Varför?

Region Västmanland har också 2017 via Länsstyrelsen antagit Västmanlands gemensamma strategi för att förebygga skadligt bruk. Ett av målen är att kvinnor och män samt flickor och pojkar med skadligt bruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård av god kvalitet.

KD har även frågat vad som blivit av dessa mål – men det finns det inget svar på. Det vi vet är att ännu har varken tillnyktringsenhet eller lågtröskelmottagning, vilka skulle öka tillgängligheten för denna grupp kommit igång, trots att politiska beslut tagits för många år sedan.

Region Västmanland ska vara en professionell aktör att lita på. Det innebär att regionen ska ta överenskommelser på allvar. När så inte sker kommer såväl invånare som medarbetare i kläm. Detta är främst ett politiskt ansvar.

Beroende är en sjukdom omgärdad av skam och skuld. Såväl den drabbade personen som dess anhöriga drar sig för att söka hjälp och berätta om problemen.

I miljöer med skadligt bruk, alkohol och droger finns också ofta stor psykisk påfrestning, misshandel och barn som far illa. Där finns ofta de som mest ska kunna lita på sjukvården. Därför är det av mycket stor vikt att målen om stärkt beroendevård verkligen verkställs!

Samhället ska vara som starkast när du är som svagast – så fungerar det tyvärr inte i Västmanland.

Malin Gabrielsson (KD)

Regionråd i opposition

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan