Annons

Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Hur gagnar vindkraft Köping?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Boende i norra delen av Köpings kommun vill att kommunen säger nej till vindkraftsetableringar.

Bild: Markus Boberg

Annons

Det har förmodligen inte undgått någon invånare i Kolsva med omnejd att tre storskaliga vindkraftsparker planeras att uppföras i vår närhet.

Många frågor är ställda men de flesta saknar svar. Tystnaden är tydlig bland de folkvalda politikerna. Var är den öppna debatten, inflytande på lokal nivå och påverkan på vår egna bygds framtid?

Ni, politiker i rådhuset, är folkvalda. Ni sitter där för att tjäna oss som har röstat er dit. Det minsta vi kan begära är svar på våra frågor.

Annons

Det märks tydligt, på de få svar som ni politiker lämnar, att ni saknar kunskap i ämnet och går helt på linjen att vindkraft är något hållbart och miljövänligt. Idag finns mängder med nya forskningsrön och kunskap, väl vetenskapligt förankrade, som pekar på motsatsen. 

Redan idag har ni folkvalda möjlighet att avstyra planerna på etablering av vindkraft. Jag är rädd för att er tystnad och avvaktan i frågan redan är ett ja till att låta företag ta för sig av och förstöra Köpings kommuns stora attraktionsvärde i form av närhet till natur med rik flora och fauna, landsbygden och lugnet. Den unika miljön. 

Annons

Det känns som att ni, Köpings kommuns politiker, helt har svalt rikspolitikens huvudlösa energipolitik och är beredda att gör allt för att förstöra en stor del av den fina kommunen Köping för myten att vi måste ha vindkraft för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Nästan som en skyldighet att offra oss för en skadeskjuten svensk energipolitik. Att vi är tvingade att ställa upp på denna galenskap.

Lägg till följande i ekvationen. Hur mycket av den planerade genererade effekten från vindkraftverken kommer att stanna inom rikets gränser och gagna Köpings kommun och Sverige? Hur mycket kommer att exporteras på långsiktiga kontrakt via utländska bolag? Elektroner som alltså flödar från Köpings kommun vidare ut i Sveriges kraftnät för att, som motsvarande effekt, hamna i ett annat land.

Köpings politiker! Utnyttja ert veto. Säg NEJ till storskalig vindkraft i Köpings kommun och engagera er i att påverka era partikollegor i regeringen och riksdagen att arbeta för en energipolitik som ger oss en långsiktig, hållbar och pålitlig kraftgenerering för ett bibehållet och ett för framtiden ökat välstånd. 

Annons

Till dig Annika Duàn(S), kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen. Då vi fortfarande är många som saknar svar på en av de viktigaste frågorna ställer jag frågan offentligt till dig:

På vilka sätt gynnar en etableringen av storskaliga vindkraftsparker Köpings kommun, dess invånare och näringslivet?

Christian Norrman

Rotmossen, Kolsva

Annons

Annons

Till toppen av sidan