Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Nej till vindkraft tills ny policy finns på plats

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Varför inte ett lokalt mål på 10 procent el från solceller, skriver Liberalerna och manar till försiktighet med vindkraftsetableringar. Foto: Fredrik Sandberg

Bild: TT

Annons

Det är för oss alla viktigt att ha en god fossilfri energiförsörjning för att trygga arbeten och en hållbar livsmiljö för allt levande i vår kommun!

Köpings kommun har inte en särskild energiplan utan har ett klimatplan som togs fram 2013. Sedan dess har mycket hänt såväl gällande den tekniska utvecklingen som den globala klimatförändringen. Klimatplanet behöver ses över i vissa fall omarbetas för att bättra passa nutid och framtid. Köpings kommun saknar även vindbruksplan.

Annons

För närvarande anses vindkraft vara den elproduktionsteknik som har lägst kostnader och det är där som elproducenterna investerar. Vindkraftverken ägs inte så sällan av utländska bolag och en stor del av produktionen går utanför Sveriges gränser.

Vi Liberaler, ser det som viktigt att eventuell etablering av vindkraft skall ske på områden där det inte sker en negativ påverkan av naturen, människan och djur!

Annons

De höga vindkraftsverken på 300 meter som nu planeras och byggs skiljer sig avsevärt från dem som byggdes för 10-20-år sedan. Det regelverk och den lagstiftning som finns är inte anpassade till de nya verken och behöver självklart uppdateras.

Vi Liberaler anser att vi behöver lyssna på och ta våra kommuninvånares oro på allvar – helt i överenstämmelse med kapitel 2 §3 i miljöbalken samt med Naturvårdsverkets linje att ”vid byggandet av vindkraftverk bör man ta hänsyn till områden med höga naturvärden eller hotade arter.”

Liberalerna i Köpings kommun vill att

1. Köpings kommun utarbetar en vindkraftspolicy, vindbruksplan som tillägg till kommunens översiktsplan. 

2. Vindkraftspolicyn, vindbruksplanen tar sin utgångspunkt i behov, effektivitet, hur de nya vindkraftverken på 300 meters höjd bland annat påverkar den biologiska mångfalden, djur och växtriket, samt kommuninvånarnas boendemiljöer, livsmiljöer, hälsoeffekter samt besöksnäringens verksamhet.  

3. Kommunens klimatplan från 2013 revideras med inriktning på bland annat långsiktigt hållbar energiförsörjning för hela kommunen. 

Annons

4. Vi vill åberopa försiktighetsprincipen och därmed neka kommunal tillstyrkan av initiativ till industriell vindkraft i Köpings kommun tills vindbruksplan och vindkraftspolicy är framtagen.

Förnybar energiproduktion kan ske lokalt. Vi vill i vår kommun se en tydlig satsning på solel. Varför inte med ett mål att vår elförbrukning i kommunen skall till 10% komma från solel. Här kan såväl kommun, näringsidkare, fastighetsägare bidra.

Iván Czitrom

Liberalerna i Köpings Kommun.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy