Annons

Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Insändare: Muddring kastar skattebetalarnas pengar i sjön till ingen nytta

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Muddring i Köpings hamn ska möjliggöra för större fartyg att anlägga. Men insändarskribenten är kritisk till planerna. Foto: Arkiv.

Bild: Anders Brage

Annons

Under försommaren framträdde Kommunstyrelsens ordförande , Annika Duán (AD)i den lokala TV – kanalen. Hon och övriga hamnintressenter att hade fått svar på det brev som skickats till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Ministern tog inte emot besök för att diskutera Hjulstabron och farledsavgifter. Besvikelsen blev stor hos AD när man inte fick komma till ministern och diskutera sina angelägna frågor.

Kan det vara så att man på departementet ser förändringar i godsflödet. Rederierna med de stora containerbåtarna vill ha kort insegling från öppet hav till hamn. Godset hamnar allt mer på västkusten för vidare transport med båt ut i värden. Det öppnas nya godslinjer med tåg, som exempel från Piteå till Göteborg, varför? Man minskar utsläppen med över 80% och minskar transporttiden med 5 – 7 dagar. Från Helsingborgs hamn går containrar med tåg till bland annat combiterminalen i Eskilstuna och Norviks hamn.

Annons

Annons

Vet inte om AD läser de bransch-hemsidor jag tidigare hänvisat till, om hon gjort det så kanske hon förstår det hon avslutade intervjun med, ”det verkar som man vill satsa på järnvägen”.

Kommunens hemsida med frågor och svar om hamnprojektet innehåller fortfarande vilseledande uppgifter och felaktigheter. Hjulstabron och pråmtransporter nämns inte, seriöst?

Något svar om vilket transportslag som ger minst klimatavtryck av godståg och pråm från Norviks hamn till Köping har inte gått att få. Carola Alzén vd på Mälarhamnar, Christer Norling teknisk chef inom Köpings Kommun tystnade i debatten och gav inget svar, kan Annika Duán ge svar? Noterat att de tre ovannämnda är ledamöter i länsstyrelsens Miljö- och Klimatpolitiska råd! Någon pråmtransport har ännu inte kommit igång till Köpings hamn. Efterfrågan på containertransporter kommer aldrig att bli så stor, till och från Köping, att några Mälarmaxbåtar kommer till kaj, de lastar av och på vid någon kusthamn, troligtvis på västkusten för vidaretransport in och upp i landet.

Den 9/6 kunde vi läsa i Bbl/AT att nu hade inlands - sjöpendeln mellan Norvik och Västerås startat. En karta från Stockholms hamnar visade färdvägen för pråmen. Köping fanns inte med på kartan och inte ett ord om att Köping kan få pråmtrafik. ”Närmaste hamn bästa hamn”, skriver Lars Kalsäby/Anna Eriksson, ordf./v. ordf. i Mälarhamnar AB i Bbl 14/6. Jag utgår från att nämnda personer är väl uppdaterade om vad som sker inom transportområdet och fått veta att närmaste hamn inte är given för transport till kund med båt, se exempel ovan och läs vad er egen branschorganisation tidigare skrivit. Någon politiker som varit med och fattat beslut om muddring har inte hörts av på insändarsidan utan de som varit med och fattat beslut sitter fortfarande ”stilla och tysta i båten” beredda att om några veckor börja kasta 170 miljoner av skattebetalarna i Köpings pengar i sjön till ingen nytta.

Hamn Ja Muddring Nej

Annons

Annons

Till toppen av sidan