Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Insändare
Insändare: ”Utgiftstappet” Bland det mest infantila jag någonsin läst

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kommentar på insändaren om ”Utgiftstappet och fattigpensionärer”.

Vad är syftet med inlägget? Är det ett försök att rättfärdiga politiska felgrepp?

Man kan påvisa i stort sett vilken galenskap som helst genom att presentera ett urval av parametrar som passar det egna syftet, där ambitionen här tycks vara att koka ihop en beskrivning av ett välmående pensionärskollektiv trots att deras ekonomiska utveckling genomgått en dramatisk eftersläpning sedan långt före sekelskiftet. Hela Carlssons resonemang ger intryck av att bygga på att pensionärernas omkostnader inte på något plan ska tillåtas likställas med övrig befolkning vilket också pensionärerna tvingats att anpassa sig till, men med vilken rätt?

Annons

Annons

Det vore nog bra att presentera faktiska förhållande i stället för subjektiva upplevelser. Carlsson menar att kostnader för barn försvinner, men inte ett ord om kostnader för tillexempel sjukvård och mediciner. Dessutom tvingas de äldre att anpassa sig till ständigt försämrad relativ köpkraft genom statliga ingripande som exempelvis Perssons "stöld" av pensionsfonderna på 258 miljarder och Reinfeldts röstköpsbidrag till löntagarna så kallade jobbskatteavdrag som rusar ifrån pensionerna med motsvarande ca 7% löneökning varje år för löntagare för att inte tala om "pensionärsskatten". Allt med tusentals miljarder i vågskålen. Pensionärerna godtar sina villkor för dom har inget val och inga talar för deras sak. Pensionsfonderna på 258 miljarder kronor som Persson lade beslag på användes som diverse "allmosor" som staten delade ut åt olika håll, vilket pensionärerna säkert gärna önskat hantera själva genom månatlig pensionsutbetalning, men de statligt styrda allmosorna är ju en del av det politiska spelet.

Tomas Carlsson! Du utger dig för att vara "pensionsexpert". Jag har till skillnad från dig upplevt alla stadierna och jag tror inte att det ankommer på dig att avgöra hur människor ska fundera inför sin kommande pension, för det har du inte en susning om.

Annons

Då ger jag dig följande utmaning: Sammanställ alla politiska ingrepp som påverkat de statliga pensionerna och jämför utvecklingen i direktutbetalning med löneutvecklingen sedan år 1990. Bidragssystem ska inte medräknas då de fördelas som bostadsbidrag och annat i politiska syften till utvalda grupper och borde ses som partistöd . Räkna in de årliga eftersläpningarna med ränteuppräkning och visa respektive utveckling, presenterat gärna grafiskt.

Ruben Schackensparre

Annons

Annons

Till toppen av sidan