Annons

Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Insändare: Hamn och sjöfart samverkar med övriga trafikslag

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”De olika trafikslagen ska inte ställas mot varandra”, skriver Mälarhamnars vd och Köpings tekniske chef.

Bild: Anders Brage

Annons

Replik på insändare 14 januari - ”Vad är det muddringsanhängarna drömmer om?

De olika trafikslagen ska inte ställas mot varandra. Vi vet på nationell nivå att transportsystemet inte räcker till, att vi inte heller kommer att kunna investera oss till det och att sjöfarten har ledig kapacitet. Staten har genom politiska beslut och uppdrag till myndigheter pekat ut en tydlig färdriktning där Sverige, likt övriga EU, för en långsiktigt hållbar transportförsörjning måste använda de olika trafikslagen effektivare tillsammans. Det innebär bl.a. att sjöfartens andel av det nationella transportarbetet ska öka. Mälarhamnarna, Västerås och Köping är Nordens största insjöhamnar och ingår som comprehensivehamnar i EU:s utpekade transportnätverk, Trans-European Transport Network, TEN-T. Vattenvägen är sedan länge en väl nyttjad och växande del av transportflödena i många europeiska länder, av kapacitetsskäl och för klimatnytta. Godstransporter på inre vattenvägar går lokalt, men också t.ex. hela vägen från Rotterdam till Österrike och Svarta havet. Mälaren har mycket goda förutsättningar att vara en del av lösningen för lokala, regionala, nationella och internationella godstransporter i en region där befolkningen stadigt växer. Inom ramen för det stora nationella Mälarprojektet har mark- och miljödomstolen prövat och lämnat tillstånd enligt miljöbalken. Projektarbetena kommer att bedrivas utifrån det som där meddelats. Muddringen är en nödvändig åtgärd för vårt lokala näringslivs transporter. Vi hälsar än en gång såväl insändarskribenten som andra intresserade varmt välkomna att kontakta oss direkt med frågor eller för samtal om transportsystemets utmaningar och utveckling.

Carola Alzén, VD Mälarhamnar AB

Christer Nordling, Teknisk chef Köping

Till toppen av sidan