Annons

Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Insändare: Vad är det muddringsanhängarna drömmer om?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

M/S Coral Ivory går i dag i trafik på Köpings hamn. Insändaren tvivlar på att fler fartyg kommer att välja Köping i framtiden.

Bild: Lennart Ljung

Annons

Replik på svar på insändare : Ja till muddring – för miljöns skull.

Det blir lite svårt att förstå Carola Alzén VD Mälarhamnars och Christer Nordlings Teknisk chef (CC) svar på min insändare. Vi kan nog vara överens om att själva muddringen inte är något positivt för miljöns skull. Vattenkvalitetsförsämring, utsläpp från mudderverk, landtransporter och upplag av massorna utgör inget positivt.

Det är positivt att man nämner att de politiska besluten handlar om flytta vägtransporter till järnväg och sjöfart, järnväg har CC inte nämnt förut. Att transportsektorns utsläpp ska minska med 70% mellan 2010 – 2030 är riktigt, undantagna är sjöfart och flyg, nämndes inte. Sjöfarten ska halvera sina utsläpp till 2050. En nedtoning har även skett vad gäller järnvägen, tidigare påstods den var överbelastad nu är den hårt belastad.

Annons

Annons

Att det kan dröja minst 10 år innan Mälarmaxbåtarna kan trafikera Köping kommenteras inte av CC. Upptagningsområdet till hamnen beskrivs nu i en 15 – milsradie. Inom 15 mil ligger flera hamnar, kombiterminaler för omlastning från lastbil till tåg, stambanor. Vad är det CC gissar och drömmer om? Att kunder som i dag transporterar klimatsmart på järnväg eller använder närliggande hamn, exempelvis Norrköping, ska styra om till ett mindre klimatsmart alternativ via Köpings hamn. Gäller samma för de som upphör med lastbilstransporter. Hamnarnas egen branschorganisation ser godsflödens förändring från ostkust till västkust och då mer och mer med tåg. Detta kommenterade inte CC. Givetvis vet CC att det mest miljö- och klimatvänliga är om containrarna tar tåget till Köping i en ”slinga” från Norviken – Eskilstuna Kombiterminal – Västerås – Köping. Nära noll i utsläpp, effektivt och hållbart utan muddringsbehov! I ett pressmeddelande från Regeringskansliet kunde man den 14/9 2020 läsa, ”För att fortsätta bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg föreslår regeringen att miljökompensationen förlängs och vidareutvecklas”, 400 miljoner / år mellan 2021 – 2025. Det är dags för CC att tala om för oss skattebetalare hur stora utsläppen skulle bli med pråm – alternativet de närmaste 10 åren och varför man tror att kunder 15 mil bort från Köping ska välja Köpings hamn. Drömmar / gissningar? Man får en helt annan bild när man läser och lyssnar till er egen branschorganisation, transportochlogistik.se, jarnvagsnyheter.se och IVL, svenska miljöinstitutet.

För Köpingsföretagens transportbehov behöver man tydligen inte muddra. För vem verkar oklart. Vi skattebetalare i Köping får ”punga ut” med 170 miljoner som bara mudderföretaget tjänar på.

Hamn Ja, Muddring Nej!

Till toppen av sidan