Annons

Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Insändare: Ja till muddring – för miljöns skull

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Muddringen av Köpingshamn görs för miljöns skull, poängterar insändarskribenterna.

Bild: Anders Brage

Annons

Replik på insändaren ”Stoppa muddring i Köpings hamn

Redan när beslutet om det stora nationella Mälarprojektet togs var syftet att avlasta vägar och järnvägar i Stockholm/Mälardalen och att bidra till bättre klimat. Inom EU och Sverige är önskvärd utveckling tydlig – politiska beslut finns sedan länge med syfte att flytta över transporter från väg till sjöfart och järnväg. Sjöfarten har ledig kapacitet medan järnvägen ofta redan är hårt belastad, på stambanorna och i storstadsregionerna. Transportsektorns utsläpp ska minska med 70% mellan 2010 och 2030.

Annons

Annons

I halvtid är vi långt ifrån att realisera det. Men möjligheterna finns, där sjöfarten kan medverka till snabba resultat. Sjöfarten är nämligen också det energieffektivaste trafikslaget. För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart minskar koldioxidutsläppen med 50 procent. Räknas de totala externa effekterna med blir effekten hela 70%. Sjöfarten kan trots detta fortfarande arbeta för att minska utsläppen ytterligare och det arbetet pågår.

Mälarhamnar kan med verksamheten i Köping och Västerås vara en viktig länk för import- och exportvolymer för den tredjedel av Sveriges befolkning som finns inom en femtonmils radie. Men vi kan också vara med och utveckla inlandssjöfarten i Sverige och Mälaren. Ett segment som stadigt växer i Europa baserat på både kapacitets- och klimatnytta.

Tillsammans med Stockholms Hamnar, Hutchinson Ports och Wallenius Marine är målbilden att den trafikeringen är igång under 2021. De senaste åren har volymerna stadigt växt hos oss i Mälarhamnar, samtidigt som vi har kapacitet att ta betydligt mer. Med tydliga regler för fartyg, trafikering och verksamheten i hamn är handelssjöfarten säkrare än en landtransport.

Pågående muddring i Mälarfarleden och hamnarna förbättrar säkerheten, ökar kapaciteten, ger oss möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten och kommer också att ge förutsättningar för fler arbetstillfällen i Köping.  Såväl insändarskribenten som andra intresserade är varmt välkomna att kontakta oss direkt med frågor.

Carola Alzén VD Mälarhamnar AB

Christer Nordling Teknisk chef Köping

Till toppen av sidan