Annons

Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Insändare: Stoppa muddringen i Köpings hamn!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Köpings hamn. ”Gissningar och önskedrömmar verkar styra 170-miljonersmuddringen”, hävdar insändaren.

Bild: Anders Brage

Annons

För några veckor sedan drog Preem tillbaka sin ansökan av utbyggnad i Lysekil. I Köping är det dags för Kommunen att stoppa eller pausa den planerade muddringen av hamninloppet. Många spaltmeder har skrivits om detta projekt där man nu kan fundera på om de stora båtarna, som man ska muddra för, någonsin kommer till Köping. Informationen om detta projekt har kantats av felaktigheter och undanhållanden. Medvetet, kan man nog påstå eftersom uttalanden har kommit från personer som känner till fakta.

Annons

Fakta, nyligen bekräftade branschorganisationen Svenska hamnar, att Sveriges godsflöden är under förändring, är tydliga. Mindre svenska hamnar sållas bort från rederiernas fartygsslingor och gods flyttas i allt högre utsträckning från Sveriges östkust till västkusten. En trend som började före Coronautbrottet och har nu förstärkts. Ett flöde mot Göteborg hamn som hela tiden ökar sina transporter med tåg.

Annons

Den omtalade Hjulstabron kan stå färdig tidigast 2030, tio års väntan på Mälarmaxbåtar.

Elizabeth Salomonsson hänvisar till studier och utredningar om hur gods ska kunna flyttas från väg och järnväg till sjöfart. Verkligheten, Godstransportutredningen som presenterades 2018, talade om överflyttning av gods från bil till järnväg och sjöfart. Konkreta åtgärder för detta har tagits fram men ännu inte ”sjösatta”.

Ett ständigt återkommande påstående att sjötransporter är det mest miljövänliga transportslaget stämmer inte. Sjöfarten ska halvera sina utsläpp till 2050. VTI uppger att sjöfarten är en stor källa till utsläpp.

Verkar inte finnas något behov av muddring och Mälarmaxbåtar från de lokala företagen i Köping vilket påtalades i en insändare i BBL 16/7 – 18. De kommunala förespråkarna svarade inte. Kommunen och hamnbolaget har inte utåt visat på att man om 10 år har tillräckligt med kunder som efterfrågar sjötransporter med Mälarmaxbåtar till och från Köping. Gissningar och önskedrömmar verkar styra 170-miljonersmuddringen.

Att det finns kombiterminaler inom den 10-milaradien man nämner som upptagningsområde, som har direktförbindelse med tåg till bl.a. Göteborg och Beneluxländerna, nämns inte. Att Norvikens hamn investerat 800 miljoner i järnvägsanslutning för klimatsmarta transporter nämns inte. Den förslagna ”pråmtrafiken” från Norvik kommer att öka utsläppen och förorena Mälarvattnet.

Gör något klokt, stoppa muddringen, för miljön och klimatets bästa. Det är inte god hushållning med skattebetalarnas pengar att ”kasta” 170-miljoner i sjön till ingen nytta?

Hamn Ja, Muddring Nej!

Till toppen av sidan