Annons

Annons

Annons

VA-bråket i Köping

Debatt
Debatt: Undersök behovet av kommunalt VA

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Norr Mälarstrand.

Bild: Alexandra Edman

Annons

Replik Ola Saaw Köpingsmoderaterna 1 juni.

Lagstiftningen säger vare sig att det ska vara kommunalt VA vid Norrmälarstrand eller på andra ställen i Sverige. Lagstiftningen säger inte heller att kommuner ska slösa med dricksvatten genom spolning av ledningar då vi ska hushålla med denna naturresurs på grund av Sveriges idag sinande grundvattennivåer. Att politiker sen enhälligt beslutar utifrån ett bristfälligt beslutsunderlag på några sidor, som utgör ett subjektivt tyckande från tjänstemän utan stöd i undersökning av fakta av berörda VA-anläggningar, innebär inte automatiskt att beslutet är rätt enligt lagstiftningen

Annons

Ni passar på svaret kring syftet? Varför inventerar ni inte VA-statusen vid Norrmälarstrand för att se behovet av kommunalt VA? Andra kommuner gör det för att få ett bra beslutsunderlag. En majoritet av de boende vid Norrmälarstrand har fungerande VA. Ändå är ni för tvångsanslutning. Edvard Riedl säger i samtal med oss att moderaterna i Sverige motsätter sig tvångsanslutningar. Om ni verkligen har förståelse för kostnaderna, varför vill ni inte då stödja de alternativa lösningar med gemensamhetsanläggning som finns till en kostnad på cirka 125 000 kr istället för 500 000 kr? Ni väljer istället att inte ens göra en rimlighetsbedömning om kostnader och miljönytta står i proportion till varandra.

Annons

Ni har ju sagt ja till en gemensamhetsanläggning vid Sjölunda- Näs, så var finns logiken i ert agerande? Ord och handling harmonierar inte hos er. Vidga perspektiven och våga se möjligheterna i den tekniska utvecklingen inom VA så att miljön blir vinnare för oss alla. Släpp prestigen och våga göra ett omtag i VA-frågan!

Tystnaden och avsaknaden av svar från er talar för sig själv. Det mål som ni vill uppnå är ett nytt Malmön vid Norrmälarstrand. Era beslut i VA-frågan innebär inte en moderat politik som värnar individen och äganderätten. Konsekvensen av detta blir istället en gentrifiering likt den som sker i det totalitära Kina. Ni berör inte med ett enda ord det faktum att avloppsreningsverket i Köping tillåts förorena Mälaren med 1,1 ton fosfor. Varför investerar ni inte dessa 100 mkr för att stoppa detta utsläpp, som inte förbättrar Mälarens vattenstatus och miljön?

Ni säger vidare att ni kommer att invänta eventuellt ny lagstiftning, vilket är positivt. Avslutningsvis, vilka möjligheter till successiv övergång syftar ni på vid Norrmälarstrand ?

Lars-Göran Carlsson

Strategigruppen som företräder ca 165 av 235 boende utmed Norrmälarstrand

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan