Annons

Annons

Annons

VA-bråket i Köping

Debatt
Debatt M: Vi följer lagen i VA-frågan

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Svar till Lars-Göran Carlsson.

Köpings kommunfullmäktige beslutade enhälligt den 28 november 2016 att inrätta ett verksamhetsområde för allmän vattenförsörjning och avlopp i östra delen av Köpings kommun, populärt kallat Norra Mälarstranden. Vid sammanträdet yttrade sig enbart kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson, Miljöpartiets gruppledare Daniel Åkervall och undertecknad. Jag noterar att övriga gruppledare, Jenny Adolphson (C), Anna-Carin Ragnarsson (KD) och nuvarande gruppledare för SD, Maria Liljedahl, inte förde fram några synpunkter på förslaget.

Annons

Enligt gällande lagstiftning innebär ett inrättande av ett verksamhetsområde för VA att fastigheter inom området skall anslutas obligatoriskt till VA-nätet, vilket helt rätt kan innebära stora kostnader för fastighetsägarna inom området. Vi har stor förståelse för detta. Dock finns vissa möjligheter för en successiv övergång för de som redan har fungerande VA. Det kan också nämnas att problematiken med enskilda vatten- och avloppsanläggningar och kommunala verksamhetsområden inte är begränsat till enbart ”Norr Mälarstrand” utan berör flera andra områden i Sverige.

Annons

Regeringen tillsatte därför i början av 2017 en enmansutredare, Anders Grönvall, som fick i uppgift att se över och lämna förslag på hur man kunde förändra och göra lagen om Vatten och avlopp. Anders Grönvalls utredning, som var klar i maj 2018, mynnade också ut i en hel del förslag som syftar till att göra VA-lagen mer flexibel och mindre kategorisk. Utredningen skickades ut på remiss och är för närvarande under beredning i regeringen.

Lars-Göran Carlsson hänvisar vidare i sin insändare att Moderaterna driver en annan politik i frågan i riksdagen än vad vi gör i Köping. Moderaten Edward Riedl med flera har också lämnat i en motion i frågan där han kort föreslår att obligatorisk anslutning till det kommunala VA-nätet skall avskaffas. Motionen debatterades i riksdagen den 2/5 -19 och beslutades om i riksdagen den 7/5, som en av många motioner i Miljö- och jordbruksutskottets betänkande om ”Vattenvård”. Motionen avslogs av riskdagen bland annat med motiveringen att frågan är under beredning i regeringen och att förslag väntas. Jag noterar också att frågan avgjordes med enbart acklamation, vilket tyder att samtliga partier lade mindre vikt vid frågan, utifrån ett förslag är på väg. Jag noterar också Edward Riedls insiktsfulla kommentar i media samband med en intervju där han får frågan om rikspolitik kontra kommunpolitik: "Vi moderater agerar i frågan på en nationell nivå, medan våra kommunpolitiker måste rätta sig efter gällande lagstiftning".

Annons

Avslutningsvis vill jag bara informera om att vår inriktning i dagsläget är att invänta eventuell ny lagstiftning. En lagstiftning som vi också förstås kommer att rätta oss efter. Under tiden kommer följaktligen inte heller någon obligatorisk anslutning att ske på ”Norr Mälarstrand”.

Ola Saaw (M)

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan