Annons

Annons

Annons

VA-bråket i Köping

Debatt
Debatt: Varför stöder M kommunalt VA vid Norrmälarstrand?

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Alexandra Edman

Annons

Öppet brev till Köpingsmoderaterna.

Varför stöder ni kommunalt VA vid Norrmälarstrand?

Moderaterna i Sverige har i riksdagen tagit ställning för ett stopp på onödiga tvångsanslutningar till kommunalt VA som fördriver fastighetsägare på grund av enorma anslutningskostnader (till ingen miljönytta) .

Moderaterna i Köping däremot har tagit ställning för tvångsanslutning till kommunalt VA vid Norrmälarstrand. Den givna frågan blir då varför Moderaterna i Köping helt avviker från det egna partiets politik? Här gäller alltså inte partilinjen. Varför? Köpingsmoderaterna sätter äganderättsprincipen ur spel genom en tvångsanslutning till en kostnad på en halv miljon kr per fastighet, vilket tvingar fastighetsägare att sälja. Var finns ett beslutsunderlag värt namnet från tjänstemännen, alternativa lösningar, konsekvensanalysen som beskriver följderna för oss fastighetsägare?

Annons

Annons

Alla vet att det genom teknisk utveckling finns mer miljövänliga och kostnadseffektivare lösningar. Är det ni politiker som styr tjänstemännen eller är det tvärtom? För närvarande är 6 - 7 fastigheter till salu, men det antalet lär öka. Vill moderaterna tvinga bort oss som bor där i dag och istället utveckla, läs omvandla Norrmälarstrand till ett villaområde som Malmön med nya invånare? Officiellt sägs att tvångsanslutningen sker av miljöskäl för att bevara Mälarens vattenstatus som dricksvattentäkt för Stockholm och övriga kommuner runt Mälaren. Vilka är era skäl? Är det för att värna vattenkvaliteten i Mälaren? Eller är det för att värna vattentillgången i dessa tider med enligt SGU mycket låga grundvattennivåer. Då är det obegripligt att kommunen varje dygn ska spola 8 km VA-ledningar med dricksvatten, som enligt miljöbalken är en naturresurs som vi ska hushålla med? Det vore klädsamt med ett svar från Köpingsmoderaterna.
Det generella kravet på rimlighetsavvägning i miljöbalken såväl som proportionalitetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget innebär att det råda balans mellan mål och medel - åtgärder ska inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Kostnaden ska alltså stå i rimlig proportion till miljönyttan.

Vi boende utmed Norrmälarstrand anser att en kostnad på ca 100 miljoner kronor för att reducera fosforutsläpp på 20 kilo per år från 235 fastigheter inte är förenlig med proportionalitetsprincipen. Vi har krävt att kommunen besiktigar samtliga våra VA-anläggningar, vilket man avvisat trots att detta görs av andra kommuner. Samtidigt noterar vi att kommunens avloppsreningsverk enligt egna uppgifter får släppa ut 1,1 ton fosfor varje år i Mälaren. Tala om att sila mygg och svälja kameler.
Är en röst på er Köpingsmoderater verkligen en röst på moderat politik? Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större! Tänk om nu!
Lars-Göran Carlsson
Strategigruppen Norrmälarstrand

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan