Annons

Annons

Annons

VA-bråket i Köping

Debatt
Debatt: KD och C - Lägg prestigen åt sidan och gör ett omtag

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Alexandra Edman

Annons

Det är anmärkningsvärt och dessutom grovt vilseledande att Elizabeth Salomonsson i tidningen fortsätter att anklaga KD och C för att inte vilja ändra detaljplanerna för att göra det möjligt att anlägga avloppsanläggningar på Norr Mälarstrand i Köping.

Tvärt om framgår det med all önskvärd tydlighet i reservationen att våra båda partier tycker det var utmärkt och helt nödvändigt att avskaffa det gamla förbudet. Därom kan det inte råda något som helst tvivel, vilket Elizabeth borde ha insett.

Det vi däremot reserverar oss mot är att beslutet syftade till att ”möjliggöra för anläggning av kommunala vatten- och avloppsledningar”. Ett stort antal fast boende och fritidsboende på Norr Mälarstrand har protesterat mot kommunens planer och vi menar att det är dags för att lägga prestigen åt sidan och göra ett omtag i frågan.

Annons

Annons

Dagens VA-lagstiftning skapar problem och konflikter runt om i vårt land. Det fick 23 kommunalråd från flera olika partier att för snart tre år sedan gå samman i en skrivelse till bostadsministern där det påtalades att lagstiftningen blivit ett allvarligt hinder för bostadsbyggande utanför tätorter, samtidigt som åtgärdandet av ett stort antal ej godkända enskilda avlopp försvåras.

Vatten och avlopp regleras av Miljöbalken, Anläggningslagen och Vattentjänstlagen. Dessa tre lagar harmoniserar inte med varandra. Anläggningslagens möjlighet till va-samverkan krockar juridiskt med vattentjänstlagens krav om att det alltid ska vara kommunalt ansvar för vatten och avlopp i större sammanhang. Därmed tvingas enskilda fastighetsägare att ansluta sig till det kommunala systemet oavsett om de har en bra fungerande anläggning eller ej.

Regeringen valde att lyssna till den omfattande kritiken bl a från de 23 kommunalråden och tillsatte en utredning för att förändra lagstiftningen. Anders Grönvall utsågs till statlig utredare och betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018.34) presenterades för regeringen i maj 2018. Det var under hösten ute på remiss och just nu bereds ärendet i regeringskansliet.

Salomonsson har rätt på en punkt och det är att kommunfullmäktige i full enighet beslutade om ett kommunalt verksamhetsområde på Norr Mälarstrand för några år sedan. Då kände fullmäktiges ledamöter inte till det arbete som nu görs i syfte att reformera lagstiftningen där möjligheten att tvångsansluta fastigheter till ett kommunalt system upphör, samtidigt som det öppnar upp för ett flexibelt system med ändamålsenliga, teknikneutrala lösningar i form av gemensamhetsanläggningar eller enskilda anläggningar, som alternativ till de kommunala.

Vi tycker att kommunen ska göra ett omtag. Miljöbalken säger att bästa möjliga teknik ska användas men att det samtidigt inte får innebära orimliga kostnader.

Lars-Axel Nordell (KD)

Lars Isaksson (C)

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan