Annons

Annons

Annons

VA-bråket i Köping

Debatt
Insändare: Salomonsson vägrar att diskutera sakfrågorna

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Stäudd, Galten stugförening, Norr Mälarstrand.

Bild: Alexandra Edman

Annons

Replik till Elizabeth Salomonsson.

Det är ganska häpnadsväckande att se hur lättkränkt en ledande lokalpolitiker kan vara. Men kanske blir det så om man är van vid att aldrig bli (eller tillåta sig att) bli ifrågasatt. Den som ifrågasätter henne är negativt inställd till demokrati, bakåtsträvare och håller en trist debattnivå. Den som ifrågasätter ett beslut fattat av en folkvald församling är en fiende till demokratin. Den som tycker att den förda politiken är dålig handlar bara i egenintresse. Erdogan, förlåt Elizabeth, skärp dig!

Hjalmar Mehrs planer blev till slut stoppade av folkopinionen och oppositionen, men stor skada var redan skedd. Och han tyckte i sitt resterande liv att hans politik vara riktig. Hans tråkiga eftermäle finns till allmän beskådan i Stockholms city, precis som Salomonssons kommer att finnas kvar i form av sår i naturen längs Galtens norra strand och människor som tvingats lämna sina hem.

Annons

Annons

Jag ifrågasätter inte på något sätt demokrati som statsskick - det är helt obegripligt hur ES kan dra den slutsatsen utifrån mina insändare - men jag menar att den som är folkvald och företräder demokratin inte bara kan ta hänsyn till den majoritet som man blivit vald av. Man kan inte trampa på dem som har en annan åsikt. Ödmjukhet och självkritik är inte ES främsta sidor. En saklig debatt i sakfrågan kan hon inte ta, i stället ska meningsmotståndare detroniseras. Salomonssons ovilja att diskutera sakfrågan är ett utmärkt exempel på hur demokratin tar skada av att en och samma person styr och ställer i årtionden, och bara omger sig med jasägare. Det som nu hänt är att två oppositionspolitiker och ett antal medborgare har påtalat att kejsaren är naken. Att sedan en utböling också kommer och säger att kejsaren är naken ser ES än mindre med blida ögon på.

Ibland kan förhållandena vara sådana att enskilda människors intressen måste stå tillbaka för det allmännas intresse, men då ska det verkligen finnas goda och objektiva skäl för sådana åtgärder. Här föreligger förmodligen ingen sådan situation: Kommunens VA-planer grundar sig inte på nån som helst utredning, utan bara på antaganden och en politisk agenda som tydligen ingen ansvarig kan eller vill förklara. Eller som enligt kommunens ledning inte ens existerar. En diskussion om vad VA-planerna får för negativa konsekvenser inom en rad politikområden vill ES inte heller ta.

Annons

Det jag framför allt kritiserar är själva grunden för besluten om utbyggnad av kommunalt VA. Jag, liksom många andra inklusive landets främsta expert på vattenområdet, är inte imponerade av det underlag som kommunens konsult (Sweco) har framställt. Framför allt saknas en MKB värd namnet. Däremot imponeras jag verkligen av den sakkunskap som den intressegrupp som företräder en klar majoritet av fastighetsägarna har samlat i frågan. Men som sagt, ES vägrar att ens diskutera sakfrågan.

Annons

Sen måste jag be om ursäkt för liknelsen med bilen, det var ju mobiler hon jämförde med! Och ES vill ha en gammal NMT-telefon, inte en smartphone.

Men Elizabeth - vad det till syvende och sist handlar om är att man som politiker måste vara öppensinnad och prestigelös. Inte lättkränkt och nedlåta sig till att starta nåt slags personlig vendetta med en insändarskribent som ifrågasätter din politik, om än i starka ordalag.

Nicholas Ryderås

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan