Annons

Annons

Annons

VA-bråket i Köping

Debatt
Debatt: Här sitter kommunens invånare på första parkett

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Anders Brage

Annons

Nicholas Ryderås (NR) sitter någonstans i Sverige, i Stockholm?, och utgjuter sig över beslut som tagits i full enighet av de folkvalda i Köpings kommunfullmäktige. Han ”avrättar” såväl kommunstyrelsens ordförande, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, större delen av kommunens förtroendevalda, Mark- och miljödomstolen som svensk lagstiftning. De är värdelösa, förstår ingenting, svamlar osv.

Dessvärre verkar NR inte ha kunskap om hur kommunal demokrati fungerar. Det är nämligen inte en person som styr och ställer och orsakar ont eller gott. Det sker genom samarbete, genom en demokratisk process där majoriteten eller samtliga tar beslut gemensamt, tillsammans. Kommunfullmäktige har enhälligt (inte ”bara” en majoritet) beslutat om verksamhetsområde samt avgift för vatten och avlopp. Ett flertal rättsinstanser har prövat kommunens beslut efter flera överklaganden och konstaterat att kommunen följt gällande lagstiftning.

Annons

Annons

Att jämföra Köping med Enköping respektive Strängnäs är som att jämföra äpplen och päron. Eftersom NR befinner sig i ”exil” kan vi inte begära att han följt utvecklingen i Köpings kommun genom åren. Köping är en stolt industrikommun som drabbades hårt av krisen i såväl fordonsindustrin som av finanskrisen. Då hade vi hög arbetslöshet och befolkningsminskning. Nu har industrin återhämtat sig och är återigen framgångsrik och befolkningen ökar varje år. Vi bygger nya bostäder och behöver bygga fler eftersom fler vill bo här.

Under den ”våta filtens tid” har Köpings kommun utvecklats, inte bara genom ökad befolkning. Vi har satsat och fortsätter att satsa på om- och tillbyggnad av skolor, nybyggnation av flera förskolor, utbyggnad av bredband, upprustning av centrum, våra torg, jättesatsning i hamnen, nybyggnation av bad- och idrottshall, parker, lekplatser, gång- och cykelvägar, äldreboenden, nya bostadsområden, fjärrvärme, nytt vattenverk, spontanidrottsplatser, förnyelsebar energi samt mycket, mycket annat. Listan kan göras lång och kompletteras med att vi också har en ekonomi i balans.

Satsningarna görs av och för kommunens invånare och vi bjuder gärna besökare från Stockholm och andra orter välkomna att ta del av allt det fina som finns här i forma av kommunal service, kommersiell service, näringsliv samt natur och miljö.

Elizabeth Salomonsson, S

Kommunstyrelsens ordförande

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan