Annons

Annons

Annons

VA-bråket i Köping

Debatt
Debatt Salomonsson (S): Jo, ni är bakåtsträvare KD

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Anders Brage

Annons

Svar till Nordell (KD) i Bblat 15/4.

Jo, jag anser att ni, KD, är bakåtsträvare!

Samhällsbyggnadsnämnden tog ställning till två detaljplaner som skulle möjliggöra ”anläggning av kommunala vatten- och avloppsledningar genom att ta bort bestämmelser som förhindrar detta.” Ett gammalt förbud som KD alltså vill behålla och på så sätt minska möjliga lösningar på VA-frågan. Man vill alltså vara kvar i det gamla.

Annons

Annons

Respektlös, nej! Jag har mycket stor respekt för att det är stora pengar att ansluta sig till kommunalt VA. Jämförelsen handlar om att man ibland kan vänta och vänta och vänta utan att komma framåt. Den hade ingenting med pengar att göra. Kunde istället ha använt ”Den som väntar på något gott kan ibland få vänta förgäves.” Sedan kan man naturligtvis var och en ha olika tolkningar på vad som är gott eller ont.

Tilläggas kan att samma kostnad för VA gäller i nya bostadsområden inne i tätorten Köping. Tycker KD att vi ska frångå kommunalt VA där också?

Det kan vara värt att nämna att kommunfullmäktige i full enighet beslutade om verksamhetsområde på den norra mälarstranden och likaså om ny taxa för vatten och avlopp. L och KD hade synpunkter på hur avgiften skulle betalas men hade inga invändningar mot avgiftens konstruktion eller storlek.

Oavsett vilka lagar som gäller i Sverige ska vi självklart följa dem, men om vi alltid ska sitta och vänta på att det eventuellt kan komma en ny lag kommer vi inte vidare. Idag följer vi de lagar som gäller idag, kommer det nya lagar imorgon så ska vi följa dem.

Elizabeth Salomonsson, S

Kommunstyrelsens ordförande,

Ej f.d.

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan