Annons

Annons

Annons

VA-bråket i Köping

Debatt
Debatt Nordell (KD): Vi är inga bakåtsträvare Salomonsson

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Anders Brage

Annons

I måndagens tidning (8 april) raljerar KS-ordförande Elizabeth Salomonsson (S) över vårt ställningstagande i Samhällsbyggnadsnämnden. Vi anser att Köpings kommun borde invänta ny lagstiftning som förväntas innebära att tvångslagstiftningen om anslutning till kommunalt vatten och avlopp upphör. Frågan var också uppe i medborgardialogen i Munktorp i tisdags kväll.

Hon kallar oss för bakåtsträvare när vi vill skapa en större flexibilitet med ändamålsenliga, teknikneutrala lösningar i form av gemensamhetsanläggningar eller enskilda anläggningar som alternativ till kommunens.

Annons

Hon gör också en minst sagt orimlig jämförelse när hon säger att frågan om att invänta beslut i riskdagen om den nya vattentjänstlagen är som att invänta den senaste modellen varje gång man ska köpa en ny mobil eller dator. Detta uttalande är respektlöst mot dem som kan tvingas lämna sina fastigheter på grund av dyra investeringar för kommunalt vatten och avlopp och även för dem som redan har till exempel en fungerande trekammarbrunn.

Annons

Jag vill understryka att det var både bra och nödvändigt att vi i Köpings samhällsbyggnadsnämnd den 28 mars beslutade att avskaffa det gamla förbudet mot att inrätta avloppsanläggningar vid fritidshusen i Norra Mälarstranden för att kunna etablera nya ändamålsenliga avloppslösningar där sådana saknas.

Däremot kunde vi inte acceptera skrivningen i beslutet att ”syftet med planändringen är att möjliggöra för anläggning av kommunala vatten- och avloppsledningar genom att ta bort bestämmelser som förhindrar detta”.

Vi menar att kommunen skall invänta den nya lagstiftningen om Hållbara vattentjänster som i skrivande stund, efter erforderlig remissrunda, nu bereds i regeringskansliet. En proposition förväntas presenteras för beslut i riksdagen under våren 2019.

När den statlige utredaren Anders Grönvall (tidigare politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningen för Socialdemokraterna) förra våren presenterade förslaget för Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott (som jag då var ledamot i), framfördes inga kritiska eller negativa redaktioner från några ledamöter. Jag uppfattade det som att det i riksdagen finns ett starkt stöd för de lagändringar som utredaren föreslår.

Annons

Idag krockar anläggningslagen med vattentjänstlagens krav om att det alltid ska vara kommunalt ansvar för vatten och avlopp i större sammanhang. Lagen är ett allvarligt hinder för bostadsbyggande utanför tätorter.

Annons

Grönvall talar också i utredningen om det demokratiunderskott som idag råder. Han föreslår att kommunens skyldighet att vid samlad bebyggelse inrätta kommunalt vatten - och avlopp ska upphöra, om det på annat sätt går att uppnå ett motsvarande skydd för människors hälsa och miljö.

Lars-Axel Nordell (KD)

Ledamot av Köpings samhällsbyggnadsnämnd

Riksdagsledamot 2009-2018

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan