Annons

Annons

Annons

ledare liberal

Richard Appelbom
Richard Appelbom: Hur ska miljöskatter både minska utsläpp och ge pengar?

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Motstridig skatt. Helst borde ingen betala miljöskatter.

Bild: TT

Annons

I januariuppgörelsen utlovas en omfattande skattereform. Bland annat ska miljöskatternas andel av skatteinkomsterna öka. Denna kraftfulla gröna skatteväxling ska innebära att skatten på jobb och företagande ska sänkas. Det ska handla om hela 15 miljarder kronor.

Regeringen har rivstartat med förslag om höjd skatt på diesel i fordon vid gruvdrift och på fossila bränslen i kraftvärmeverk. Kemikalieskatten ska också höjas, vilket betyder dyrare vitvaror och annan hemelektronik.

Samtidigt ska den så kallade värnskatten, där höginkomsttagare betalar 55 procent i skatt på en inkomstökning tas bort. Det är ett exempel på hur en skatt som ska vara tillfällig blir kvar under lång tid. I den stora skattereformen i början på 1990-talet var S och dåvarande FP/nu L överens om att ingen skulle betala mer än hälften av en inkomstökning i skatt. När krisen slog till infördes en "värnskatt" på ytterligare 5 procentenheter på höga inkomster som ett led i krisbekämpningen.

Annons

Annons

Det är ett exempel på hur en skatt som ska vara tillfällig blir kvar under lång tid.

Skatten blev kvar mycket längre än krisen, inte minst S har på senare år talat om hur bra det går för Sverige. Så det är på tiden att värnskatten försvinner.

En annan skatt som "blev kvar" är skatten på trafikförsäkringen. Regeringen Reinfeldt hade en i sig tilltalande tanke om att bilismen, som orsakar skador och sjukskrivningar, skulle bidra till kostnaderna för sjukvård och rehabilitering. Därför skulle de kopplas till bilförsäkringen. En skatt, som ger 3 miljarder kronor, infördes.

Det visade sig för krångligt att göra den kopplingen. Men trafikförsäkringsskatten blev ändå kvar och är nu en allmän skatt på bilägare.

Men trafikförsäkringsskatten blev ändå kvar och är nu en allmän skatt på bilägare.

Det är när bilen körs den orsakar olyckor och utsläpp. Den här skatten kunde tas bort och ersättas med en högre koldioxidskatt på fossila drivmedel.

I varje fall till att börja med, för efter ett tag kan det bli "problem" med fossilskatten. För i takt med att fordonsägare går över till el eller biogas kommer det in mindre skattepengar.

Bra för miljön, men dåligt för statskassan. Experter har därför börjat tala om att det kommer att behövas en kilometerskatt på bilåkande. Det vill säga en skatt som är oberoende av bränsle.

Annons

Detta lär återkomma på fler områden. Det låter lockande att beskatta miljöstörningar med skatter och därmed få pengar till att sänka skatten på arbete. Men det fungerar bara så länge miljöskatterna kommer in, annars räcker inte pengarna till skola, vård, omsorg och annat viktigt. Samtidigt som syftet är just att användningen av miljöförstörande ämnen ska minska och helst försvinna.

Annons

Så det gäller att se upp med skatter. En del blir kvar långt efter bäst före datum. Miljöskatter bör helst på sikt sluta att ge inkomster, men då måste välfärd och annat viktigt åter betalas med andra skatter.

Miljöskatter bör helst på sikt sluta att ge inkomster, men då måste välfärd och annat viktigt åter betalas med andra skatter.

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan