Annons

Annons

Annons

Regelkrångel hämmar företagen

Foto: Jessica Gow / TT

Annons

Röken har lagt sig efter en intensiv valkampanj, och utfallet blev likt många förutspådde, en osäker politisk situation på såväl riksnivå som i många av landets kommuner.

Nu måste våra politiker ta ansvar i det viktiga arbetet att bygga långsiktiga och bra förutsättningar för alla våra småföretagare. Oavsett var man befinner sig på den politiska skalan så är det viktigt att förstå vikten av dem. De är våra jobbskapare, samhällsbyggare och välfärdsskapare.

Tillsammans står de för den största delen av länets skatteintäkter, hela 26 procent. I sju av länets tio kommuner är det småföretag som är de största skattebetalarna.

Det måste därför anses oroväckande att regelbördan ökat allt mer för svenska företag. Enligt Tillväxtverkets beräkningar har företagens kostnader ökat med cirka 1,2 miljarder kronor i snitt de senaste åren. Detta till följd av de ofta komplicerade lagar och regler som företagare måste efterleva.

Annons

Annons

Sverige har också bland de högsta kostnaderna för arbetskraft i världen. Till mångt och mycket beror det på höga arbetsgivaravgifter. Om du som företagare utför ett arbete på två timmar och fakturerar en tusenlapp, momsen inte medräknad, har företagaren kvar knappt hälften i lön efter att skatterna har dragits. Drygt hälften av värdet av arbetet har tillfallit staten.

Överdriven regelbörda leder således till ineffektivt användande av resurser.

Men vad sker om företagaren istället för att arbeta under dessa två timmar tvingas hantera regelkrav? Då utförs inget arbete, vilket leder till att inget ekonomiskt värde skapas och att ingen faktura kan skickas. I slutändan går både företagaren och staten miste om intäkter. Överdriven regelbörda leder således till ineffektivt användande av resurser.

Denna ineffektivitet drabbar både företagare och det offentliga genom minskade skatteintäkter. I 217 av Sveriges 290 kommuner är småföretagen den viktigaste källan till skatteintäkter, och regelbörda drabbar småföretag i störst utsträckning. Således borde det även på kommunal nivå finnas starka skäl till att minska byråkrati och eliminera det onödiga regelkrånglet.

Företagarna vill se ett tydligt åtagande från politiker om att under kommande mandatperiod sänka företagens administrativa kostnader med en miljard kronor årligen fram till 2022. Genom att göra reglerna enklare, korta handläggningstiderna och att från statligt håll genomföra skarpare konsekvensanalyser av nya lagar och regler, är en minskning av regelbördan möjlig. I slutändan handlar det om att låta företagare få koncentrera sig på deras kärnverksamhet – att driva sina företag.

Per Vannesjö

Ordförande, Företagarna Mälardalen

Thomas Byström

Regionchef, Företagarna Mälardalen

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan