Annons

Annons

Annons

VA-bråket i Köping

Mörkar Köping VA-kostnaderna?

Text: 

En del stugägare på Stäudd kommer inte att kunna bo kvar om Köpings VA-anslutning drivs igenom.

Bild: Alexandra Edman

Annons

I månadsskiftet maj/juni blev Elizabeth Salomonsson (S) och Ola Saaw (M) intervjuade om kostnaderna för VA-anslutningen på Norra Mälarstranden och om Gerd på Stäudd skulle kunna bo kvar. Kostnaden de nämnde var 230 000 kr. Det gäller en tomt på 1473 kvm. Det de inte nämnde är kostnader på 50–100 000 kr för grävning och sprängning på egen tomt. Saknas el så tillkommer 140 000 kr. Kostnaden för Gerd, med sin tomt på 1800 kvm blir 247 000 +100 000= 347 000 kr.

Vi i strategigruppen för Norr Mälarstrand tror att projektet blir dyrare än tänkt, mer sprängning. Löner och arbetsmaterial går upp. En kostnadsfördyring på 50 procent är inte osannolik. Kommunen säger att de står för de 65 extra fastigheterna. Annars går kostnaderna upp ytterligare 30 procent. Salomonsson och Saaw talar om att det inte är meningen att tvinga människor att flytta. Köping får låna till referensräntan -0,5 procent och lånar sedan ut pengarna till Gerd för 2 procent på 10 år.

Annons

Annons

Gerds lån från kommunen kostar 2 500 kr första avbetalningsmånaden. Därtill förbrukningsavgift på 500 kr/ månad. Gerd får en kostnad till kommunen på 3 000 kr/mån (Med +50 procent VA-taxa 4 200 kr/m).Hon har tidigare betalat 125 kr/mån (1 500 kr/år) i slamtömningsavgift. Höjningen skall hon klara med en minimal pension!

En jämförelse. Hyreshöjningen för Köpings lägenheter år 2017 var 0,6 procent det vill säga 360 kronor på en hyra på 6000 kr. Det är vad en hyresgäst i Köping anses klara i höjning.

Får Gerd inga lån till grävning och anslutning så kommer kommunen att stänga av hennes vatten och avlopp. Hemmet blir oanvändbart.

De 100 000 kr som grävning och anslutning kostar, täcker inte kommunens lån upp. Gerd nekas banklån, på grund av låg pension och ingen säkerhet. Banken hade empati för hennes desperata situation, och hon fick sina lån omplacerade så att månadskostnaden blir lägre. Får Gerd inga lån till grävning och anslutning så kommer kommunen att stänga av hennes vatten och avlopp. Hemmet blir oanvändbart.

Så när Salomonsson och Saaw talar om att det inte är avsikten att tvinga bort människor från deras hem, så mörkar de. När politiker i toppen talar om att hyresgästerna inte skall få betala så mörkar de, de tillsammans med resten av VA-kollektivet skall betala drygt 20 procent av hela projektets kostnad.

Hur skall den framtida bebyggelsen och utveckling av Norr Mälarstranden ske? Vilka behov av dagis, skolskjutsar, allmänna kommunikationer, hemtjänst med mera har kommunen? Avsikten är ju att
VA-anläggningen skall möjliggöra mer permanentboende.

Annons

Annons

Att Gerd som bor permanent här sedan decennier tillbaka, att den unga familjen med en ettåring eller de som som på äldre dagar skaffade sig ett sommarställe, skall ha råd att ha det kvar, finns inte med i kommunens planer. Kommunen svarar, “vi har en plan”, en VA- plan, man kan gott kalla den en cynisk plan för att byta folk, så att bättre bemedlade kan flytta in istället. Ett folkfördrivningsprojekt alltså.

Gerd tvingas flytta, från sitt hem som hon haft sedan 20-års åldern. Hon vill bo på landet. Hennes inkomst klarar inte lägenheten i Köping. Skall kommunen tvinga dit henne, betala bostadsbidrag och socialbidrag i stället, och få en människa som går sönder på köpet. Allt för att få höginkomsttagare att bosätta sig på Norra Mälarstranden som betalar mer skatt till kommunen. Vad händer om det bara blir fritidshus för Västeråsare och Stockholmare som det blivit i Sundänge? Detta till priset av att människor förlorar sina hem och stugor, badvattnet förorenas av kommunala bräddningar, slamberget växer vid reningsverket och vid kristid, data eller elavbrott kommer allt avlopp rakt ut i Mälaren, och inga har vatten och avlopp som fungerar.

Inte ens ekonomin blev plus för Köping. Varför byta ut fungerande lösningar och investera i ett dyrt, miljöförstörande projekt som inte ger något kretslopp av näringen. Vattendragen och sedimenten i Mälaren i Köping bidrar med 19 ton fosfor, därtill hamn, industrier, jordbruk och skog. Vi bidrar med 20 kg, som kompenseras av Roland Karlssons fiske.

Annons

Hur miljökompenserar Köping sina utsläpp från reningsverket på 1 100 kg fosfor? Kanske genom att svälja kameler och sila mygg!

Anders Segerberg, för strategigruppen Norra Mälarstranden.

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan