Annons

Annons

Annons

VA-bråket i Köping

Richard Appelbom: Farligt om överheten blir översittare

Text: 

"Fina" GAL-människor kan sätta sig på småfolket

Staten har bestämt att här blir det naturreservat.

Bild: Jessica Andersson

I år är landsbygd och småorter i blickpunkten. Missnöjets vindar blåser i land efter land bland människor som tycker sig ha kommit på efterkälken. Och i stora delar av Sverige har befolkning minskat, privat och samhällelig service har dragits in.

Så har det varit en tid, men det är först nu som frågorna hamnar i politikens centrum. Men bättre sent än aldrig.

Gamla krav om att avskaffa strandskyddet, låta kommuner få del av skatterna från naturtillgångar och bättre villkor som återbetalda studielån för dem som väljer att arbeta på landsbygden återuppstår. Det framhålls att Norge har satsat mer och lyckats bättre med att behålla en levande landsbygd (men så är stödet till lantbruket liksom matpriserna desto högre).

Annons

Annons

Det kan vara bra med statliga insatser, men ibland räcker det med att överheten inte lägger sig i hur människor utanför städerna lever. I Västmanland finns avskräckande exempel som det segdragna bråket om vatten och avlopp i norra Mälarstranden i Köping. Sommarstugeägarna vill ha andra lösningar, men kommunen tvingar på dem dyr anslutning till vatten och avlopp.

Det kan vara bra med statliga insatser, men ibland räcker det med att överheten inte lägger sig i hur människor utanför städerna lever.

Vems är ansvaret? Politikerna hänvisar till kommunala tjänstemän, som hänvisar till Länsstyrelsen. Katten på råttan, råttan på repet...

Skogsägaren Lennart Östlund i Sala har skött sin skog varsamt, precis som myndigheterna vill. Som framgått på nyhetsplats i Sala Allehanda ser han skogen som något bestående, den måste vårdas som en viktig del av den svenska kulturen .

Det skulle han inte ha gjort, för då beslutade Länsstyrelsen att en tredjedel av skogen skulle tas över av staten för att bli naturreservat. Östlund vill behålla skogen och fortsatt sköta den som staten vill.

Men det gick inte, i stället fick han ingen ersättning för det statliga "förvärvet". Länsstyrelsen framhåller att den inte agerar självständigt, utan på uppdrag av regering och riksdag. Åter katten på råttan?

Det kan förstås ibland finnas skäl för myndigheter att agera för att värna natur och hälsa. Men gång på gång anas en okänslighet, där de till synes vackra principerna går före hänsyn och sunt förnuft.

Annons

Här finns en tänkvärd aspekt på den bland statsvetare och "förståsigpåare" i dag så populära GAL-TAN-skalan, som sägs ersätta eller komplettera höger-vänsterskalan. Där GAL står för Grön-Alternativ-Libertariansk (frihetlig), i praktiken de "goda", och TAN för Traditionell, Auktoritär och Nationalistisk, i praktiken de "onda".

Annons

Men hur frihetliga och toleranta är egentligen GAL-människor? De kan ofta vilja lägga sig i hur andra lever för att gynna värden som naturvård, mindre utsläpp eller en levande vargstam. Och då kan det till synes goda syftet stå över äganderätt och hur andra människor själva vill leva.

För den som vet bäst hur det goda samhället skapas, och det tycker GAL-människor att de gör, frestas också att bestämma över andra. Men vägen till helvetet är kantad av goda föresatser. Det kan noteras att beslutet att ta skogen från Östlund fattades av dåvarande landshövding Håkan Wåhlstedt, med bakgrund i Miljöpartiet som brukar kallas GAL.

Men vägen till helvetet är kantad av goda föresatser.

I Sverige finns en tilltro till statens goda avsikter. Den tilliten är en styrka för hela samhället.

Men den måste vårdas. Överheten får se upp, annars kan den sluta som översittare.

I Sverige finns en tilltro till statens goda avsikter.

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan