Annons

Annons

Annons

Vi har inte godkänt svartbygge

Olyckligt att ärendet dragit ut på tiden och återkopplingen hade kunnat ske på ett bättre sätt, skriver Dan Avdic Karlsson.

Bild: Kristofer Ström

Björn Johansson påstår i en tidigare insändare att tjänstemän godkänt ett svartbygge med motivering att det handlar om mindre avvikelse från bygglovet. Något sådant beslut är inte fattat av Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).

Annons

Annons

VMMF har i beslut konstaterat att byggnadens läge inte helt överensstämmer med beviljat bygglov då huset har placerats för nära en väg. Byggherren har informerats om att rättelse måste ske för att inte hindra gemensamhetsanläggningen för den aktuella vägen. Rättelse kan i det aktuella ärendet ske genom ändring av byggnaden alternativt ändring av gemensamhetsanläggningen. Något svartbygge har således inte godkänts.

Det beslut som togs var att inte vidta ytterligare åtgärder i avvaktan på beslut från Lantmäteriet avseende gemensamhetsanläggningen. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som återvisade ärendet till VMMF för vidare handläggning.

Lantmäteriet har den 18 maj 2017 avslutat förrättningen gällande gemensamhetsanläggning för den aktuella vägen. Ny sträckning är beslutad vilket innebär att husets placering inte längre inkräktar på gemensamhetsanläggningen.VMMF har förelagt byggherren att ansöka om bygglov i efterhand för den aktuella placeringen. Bygglovansökan har inkommit och ny bygglovprövning kan nu påbörjas.

Att ärendet dragit ut på tiden är en olycklig omständighet. Ärendet hade kunnat handläggas snabbare och återkoppling har kunnat ske på ett bättre sätt. Offentlighetsprincipen gäller och följs och Björn Johansson är välkommen att kontakta VMMF.

Annons

Dan Avdic Karlsson

Förbundsdirektionens vice ordförande


bblat.se/insandare

insandare@bblat.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan